livios logo

Btw: 6 of 21%

Foto Livios
  

Foto Livios
  

Als je gaat bouwen of verbouwen, betaal je niet alleen veel geld aan de aannemers, architect of handelaar, maar zeker ook aan de Belgische schatkist. Op elke factuur van werkuren en materialen betaal je immers btw.

Als je een nieuwe woning laat bouwen, betaal je sowieso 21% btw op materialen en werkuren. Ook als je de vijf volgende jaren nog bepaalde werken laat uitvoeren, blijft het tarief van 21% van kracht. Pas na vijf jaar kom je mits bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een verlaagd tarief van 6 %.

Tot 2010

Voor woningen die ouder zijn dan 15 jaar geldt sowieso het verlaagd tarief van 6%. Tot eind 2010 komen renovatiewerken aan woningen ouder dan 5 jaar en jonger dan 15 jaar ook in aanmerking voor het verlaagd tarief van 6% in plaats van het normale tarief van 21%. Ouder dan vijf jaar wil zeggen dat er minimum 5 jaar moet zijn tussen de eerste ingebruikname van de woning en het eerste tijdstip van verschuldigdheid aan btw. De werken hoeven niet noodzakelijk te worden uitgevoerd in opdracht van de eigenaar, ook een huurder kan van het voordelig tarief genieten.

Geregistreerde aannemer

Om voor het verlaagde tarief van 6% in aanmerking te komen moeten de materialen geleverd en geplaatst worden door een geregistreerde aannemer. Vraag dus de aannemer naar zijn registratienummer. Dat is niet hetzelfde als zijn btw-nummer.

Enkel privé-woning

De verminderde tarieven gelden enkel voor gebouwen die uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt worden als privé-woning. Ook wie met het oog op een verhuis een tweede, bestaande woning koopt om die binnen een redelijke termijn zelf te betrekken, maar tijdens de renovatie hiervan nog in zijn eerste privé-woning verblijft, kan genieten van 6% btw.
Voor gebouwen met gemengd gebruik waar het privé-gedeelte bijkomstig is in vergelijking met het beroepsgedeelte, bedraagt het btw-tarief 6% voor werken uitgevoerd aan het privé-gedeelte en 21% voor werken aan het beroepsgedeelte. Wanneer het gaat om werken die aan het geheel van dit gebouw worden uitgevoerd, wordt de factuur opgesplitst en wordt 6% toegepast op het privé-gedeelte en 21% op het beroepsgedeelte.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/btw-6-of-21/