livios logo

Coupe advocaat: Is de eigenaar altijd aansprakelijk voor de schade ontstaan door de instorting van zijn gebouw?

Foto Durabrik Bouwbedrijven nv
  

Deze maand belicht Johan Dehaese een arrest van het Hof van Beroep in Antwerpen, geveld op 25 november 2002. Het biedt een antwoord op de vraag of de eigenaar altijd aansprakelijk is voor schade ontstaan door de instorting van zijn gebouw.

In het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk voorzien dat de eigenaar van een gebouw aansprakelijk is voor de schade ontstaan door de instorting ervan wanneer de instorting te wijten is aan het verzuim van onderhoud of een gebrek in de bouw.

Deze bepaling van het burgerlijk Wetboek ligt aan de basis van de procedure die werd opgestart door de nabestaanden van een slachtoffer van een ontploffing van een woning te Antwerpen. De woning was ingestort doordat er zich een gasontploffing had voorgedaan.

De bijzonderheid is echter dat het slachtoffer van de instorting zeer ernstige brandwonden had en aan de gevolgen van deze brandwonden overleden was, niettegenstaande er na gasontploffing en instorting geen brand geweest was.

De eigenaar is dan ook van oordeel dat hij op basis van de bovenstaande regel uit het Burgerlijk Wetboek geen schadevergoeding dient te betalen. De nabestaanden van het slachtoffer zijn het hiermee oneens en dagen de eigenaar voor de rechtbank.

De uitspraak van het Hof van Beroep

Alle verslagen opgesteld ingevolge de gasontploffing en hieruit voortgevloeide instorting van het gebouw, werden door het Hof van Beroep grondig geanalyseerd.

Het Hof stelt vast dat het gebouw duidelijk ingestort was, nu er beschreven werd dat de trap naar de eerste verdieping door de ontploffing werd weggedrukt, een tussenmuur werd weggeslagen, de vloer van het gelijkvloers was omhoog gedrukt, muren en plafonds gescheurd waren.

Wel merkt het Hof op dat uit de medische attesten van het slachtoffer bleek dat deze overleden was tengevolge de uitgebreide brandwonden en inhalatieletsels.

Uit de verslagen van politie en brandweer die toevallig in de betreffende straat aanwezig waren op het ogenblik van het onheil, bleek echter dat er geen brand is uitgebroken na de gasontploffing en instorting.

Gelet op de doodsoorzaak is het Hof van Beroep van oordeel dat het overlijden enkel het gevolg geweest kan zijn van de gasontploffing die een verschroeiende temperatuur deed ontstaan.

Het overlijden van het slachtoffer was aldus niet het gevolg van de instorting van het gebouw doch was wel het gevolg van de gasontploffing.

De eigenaar van het gebouw is enkel aansprakelijk voor de schade die ontstaan is door de instorting van zijn gebouw. Het overlijden van het slachtoffer in dit schadegeval is niet veroorzaakt door de instorting maar wel door de gasontploffing. Het Hof van Beroep beslist om deze redenen dat de eigenaar de nabestaanden van het slachtoffer geen schadevergoeding dient te betalen.

Gouden raad

Het Burgerlijk Wetboek voorziet een aantal aansprakelijkheidsregels die telkens betrekking hebben op de aansprakelijkheid van andere personen en in verschillende omstandigheden.

Dikwijls is hierdoor bij één schadegeval de aansprakelijkheid van verschillende personen betrokken en om andere redenen.

Het is dan ook van belang hierin zelf geen keuze te maken doch wel het oordeel aan de Rechtbank over te laten, ook al betekent dit dat er meer personen betrokken worden in de gerechtelijke procedure en dat deze hierdoor ingewikkelder wordt en meestal ook langer duurt.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/coupe-advocaat-is-de-eigenaar-altijd-aansprakelijk-voor-de-schade-ontstaan-door-de-instorting-van-zijn-gebouw/