livios logo

De brandpolis: 6 grootste fouten

Foto Livios
  

Foto Luc Devlamynck
  

Foto Luc Devlamynck
  

Brandverzekeringen vormen een ingewikkelde materie. Zie jij het bos door de bomen nog? Luc Devlamynck, verzekeringsmakelaar en voorzitter van de commissie brand van de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen licht de grootste fouten rond brandverzekeringen toe.

Fout 1: "Het huis zal nooit volledig afbranden, dus verzeker ik het niet volledig."

Het gebeurt vaak dat bij afwezigheid van de bewoners een brand fataal is: vooraleer je buiten de vlammen ziet, is de temperatuur in het huis zo hoog opgelopen dat alles verwoest wordt. Ook het vele bluswater veroorzaakt extra schade. Bovendien is de kans groot dat de verzekeraar de evenredigheid zal toepassen: wanneer slechts een deel van de waarde verzekerd is, zal dit deel ook op de schade toegepast worden. Bv.: de herbouwwaarde van de woning is 200.000 euro maar je verzekert slechts 150.000 euro (75%). Bij een schade van 10.000 euro betaalt je verzekeraar dan ook 7.500 euro (75%) uit. De algemene regel in brandverzekering is dat je het volledige bedrag moet verzekeren. Verzekeraars hebben systemen om dit bedrag te berekenen en zij zijn verplicht dit systeem aan de klanten voor te stellen. Helaas is dit soms een kort zinnetje in de bijzondere voorwaarden. Let dus op je contract en verzeker het volledige bedrag!

Fout 2:"Tweedehands meubelen verzeker ik niet."

De inhoud van een woning kan bijna volledig in nieuwwaarde verzekerd worden. De vergoeding bestaat uit de prijs die voor een nieuw goed in de winkel moet betaald worden. Uitzondering is er voor goederen die snel aan slijtage onderhevig zijn (bv. kledij en linnengoed) en voor goederen die niet nieuw te koop zijn (bv. antiek). Bovendien verbiedt de wetgeving om de sleet in mindering te brengen wanneer deze kleiner is dan 30%. Een zetel met nieuwwaarde 1.000 euro en sleet 30% is nog steeds vergoedbaar voor 1.000 euro. Steeds meer verzekeraars hebben ook een zeer gunstige regeling wanneer de sleet groter is dan 30%. Als je salon voor 50% versleten is zullen deze verzekeraars nog voor 80% vergoeden. Let wel op je polisvoorwaarden: er zijn immers ook maatschappijen die de sleet volledig in mindering brengen als deze groter wordt dan 30%.

Fout 3:"De waarde van de woning is gelijk aan de verkoopwaarde."

De verkoopwaarde van je woning speelt geen rol in de berekening van je brandverzekering. Als eigenaar verzeker je enkel de herbouwwaarde van je woning. Ook de waarde van de grond speelt geen enkele rol. Ook bij herbouwwaarde mag de verzekeraar de eerste 30% sleet niet in mindering brengen (zie nr. 2).

Fout 4: Een huurder verzekert enkel de inhoud

De huurder van een gebouw verzekert zich best omdat hij aansprakelijk is.  Op het einde van de huur moet hij het gebouw immers teruggeven aan de verhuurder. De aansprakelijkheid van de huurder kan oplopen tot de werkelijke waarde van het gebouw.

Fout 5: Geen bouwvergunning, geen verzekering?

Hierover zijn al veel discussies gevoerd. De rechtbank stelt de verzekeraar iedere keer in het ongelijk wanneer deze beweert dat de brandpolis niet geldig is omdat er geen bouwvergunning was. Omdat de brandpolis niet kan beschouwd worden als het middel om een bouwovertreding in stand te houden, wordt telkens beslist dat de polis wel geldig is. Toch raden we je niet aan zonder bouwvergunning te bouwen.

Fout 6: "Wanneer het gebouw afbrandt, moet ik opnieuw bouwen."

Niet noodzakelijk. Je kan ook beslissen om een ander gebouw te kopen met de vergoeding voor het afgebrande gebouw. Als je niet herstelt of herbelegt (ander gebouw kopen) dan is er nog steeds in de landverzekeringswet een minimumvergoeding voorzien. Binnen de 30 dagen na overeenkomst over de schade moet een verzekeraar die in nieuwwaarde verzekert minstens 80% van de schade betalen. Er zijn zelfs maatschappijen die onmiddellijk 100% vergoeden. Afhankelijk van wat de klant met de centen doet zal de vergoeding verhoogd worden met de btw (herstelling of nieuwbouw) of met de registratierechten (aankopen ander gebouw).

Voorkomen is beter dan genezen, zeker in de bouwsector. Klik hier om meer 'Grootste fouten' te lezen.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/de-brandpolis-6-grootste-fouten/