livios logo

“De sector staat voor enorme uitdagingen in 2012”

Foto Robert de Muelenaere
  

Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van Confederatie Bouw, ziet 2012 niet rooskleurig in. “Een terugval van de bouw komt er zeker. Hopelijk keert het tij naarmate het jaar vordert.”

Wat onthoudt u van 2011?

"De Belgische bouw zal voor 2011 waarschijnlijk een gunstigere balans kunnen voorleggen dan die van de hele Belgische economie. Dat is al een prestatie op zich. Dit heeft te maken met de bouw van nieuwe woningen die ondersteund werd door de toename van het aantal in 2010 vergunde woningen. Er was een anticipatie-effect door de 6% btw op een schijf van 50.000 € die gold voor vergunningen ingediend voor 31 maart 2010. De bouw van die woningen heeft zeker in het eerste semester van 2011 voor groei gezorgd in de woningbouw. Dan was er nog een tweede groeifactor. Die omvat de activiteiten van de burgerlijke bouwkunde in het vooruitzicht van de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Deze mooie resultaten mogen niet verhullen dat de groei van de sector geleidelijk afbrokkelde en dat het tweede semester van 2011 een heel ander beeld gaf. Het vertrouwen van de aannemers daalde, wat nog versterkt werd door de beslissingen van de nieuwe regering in het kader van de nieuwe federale begroting. Het uitdoven van de relancemaatregelen en het snijden in fiscale stimuli maakt dat voor 2012 de onzekerheden zich opstapelen."

Waar liggen er nog mogelijkheden voor de sector nu er vele vormen van steun verdwijnen?

"Het schrappen van de belastingvermindering voor de meeste energiebesparende investeringen betekent natuurlijk niet dat alle fiscale stimuli verdwijnen. De Gewesten hadden al hun eigen premies, die blijven bestaan en waarschijnlijk zullen worden uitgebreid in de toekomst. Maar het bedrag waarop (zeer abrupt) wordt bespaard is natuurlijk wel enorm. Ter illustratie: in 2010 bedroeg het totaal aan belastingvermindering voor energiebesparende investeringen 655 miljoen €. De mogelijkheden voor de sector blijven liggen in het feit dat het aantal beschikbare woningen geen gelijke tred houdt met de groei van het aantal huishoudens. Wonen (en dus ook bouwen en renoveren) zal een basisbehoefte blijven de komende jaren. De uitdaging zal erin bestaan om nieuwbouw te blijven stimuleren en om mensen te overtuigen van het rendement van energetische renovatie."

Voor welke uitdaging staat de sector volgend jaar?

"De sector staat voor enorme uitdagingen in 2012. De terugval in de bouw van nieuwe woningen in 2012 komt er zeker. De andere sectoren worden geconfronteerd met allerhande onzekerheden waarvan de effecten moeilijk te becijferen zijn. De niet-woningbouw kampt met de impact van de algemene conjunctuurvertraging. Energiebesparende renovaties zullen sterk de invloed voelen van het verdwijnen van diverse steunmaatregelen, zoals de belastingaftrek voor energiebesparende maatregelen en de groene lening. De burgerlijke bouwkunde hangt voor een stuk af van het al dan niet behouden van het vermogen van de lokale besturen om hun investeringsinspanning in 2012 voort te zetten. Het zal niet eenvoudig zijn gezien de moeilijkheden die Dexia en de Gemeentelijke Holding ondervinden. Het begin van 2012 kondigt zich alvast aan onder een moeilijk gesternte. Hopelijk keert het tij naarmate het jaar vordert."

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/de-sector-staat-voor-enorme-uitdagingen-in-2012/