livios logo

Een eigen huis in 2018? Deze 4 trends komen op je af

Wordt 2018 een grand cru? Robert De Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw, denkt van wel. De organisatie verdedigt de belangen van meer dan 15.000 bouwbedrijven. We blikken samen met hem terug op 2017 en kijken alvast vooruit naar 2018 en verder. Vier opmerkelijke vaststellingen!

1. We bouwen meer in 2018

Robert De Mûelenaere voorspelt 50.000 nieuwe bouwvergunningen in 2018.

Foto Groep Huyzentruyt nv
  

Robert De Mûelenaere: "Het investeringsklimaat op de woningenmarkt blijft ook de komende jaren gunstig."

Foto Confederatie Bouw
  

Door de dure bouwgronden kiezen steeds meer kandidaat-kopers voor een appartement.

Foto Build Your Home
  

De voorbije 20 jaar kwamen er elk jaar 45.000 nieuwe woningen bij in ons land. Maar achter dat gemiddelde gaan jaarlijkse schommelingen schuil. Volgend jaar verwacht De Mûelenaere opnieuw een piek in het aantal goedgekeurde bouwvergunningen in heel België. En dat heeft alles te maken met de verstrenging van het E-peil in Vlaanderen van E50 naar E40. “We voorspellen een anticipatie-effect in de laatste maanden van 2017. Telkens als het E-peil verstrengt, dienen kandidaat-bouwers op het laatste moment nog een bouwaanvraag in.”

Dat vertaalde zich in een toename van het aantal bouwvergunningen in 2014 en 2016, respectievelijk 54.000 en 51.000 voor huizen en appartementen in heel België. “In 2017 lag het aantal vergunningen iets lager, rond de 47.000. Maar in 2018 zullen er naar verwachting opnieuw meer dan 50.000 nieuwe woningen worden vergund.”

2. We kiezen vaker voor een appartement

De Mûelenaere wijst ook op grote verschillen tussen de regio’s. “In Brussel en Wallonië ligt het aantal vergunningen voor nieuwbouw een pak lager dan in Vlaanderen. Een tweede opvallend verschil is het aandeel appartementen in het totaalaantal bouwvergunningen. In Brussel is dat 91% van de nieuwe woningen, in Vlaanderen 64% en in Wallonië net geen 48%. Toch ligt ook daar het aandeel appartementen, net als in Vlaanderen, veel hoger dan tien jaar geleden. Dat heeft onder ander te maken met de duurdere bouwgronden.”

De regionale verschillen zijn volgens De Mûelenaere te wijten aan de hogere bevolkingsdichtheid in Brussel en Vlaanderen en aan het ruimtelijk beleid dat vooral in Vlaanderen aanzet tot verdichting van stads- en dorpskernen.

3. We blijven goedkoop lenen

Goed nieuws als je van plan bent om in 2018 een hypothecair krediet af te sluiten! “De rente blijft gunstig”, stelt Robert De Mûelenaere. “Het Federaal Planbureau spreekt wel over een stijging van 20 basispunten in 2018, 60 basispunten in 2019 en 100 in 2020, wat neerkomt op een rente van ongeveer 3% voor een looptijd van 20 jaar. Maar in combinatie met een toename van de koopkracht, blijft het investeringsklimaat op de woningenmarkt gunstig.”

Ga jij een lening aan in 2018? Sta dan stil bij deze vijf cruciale vragen!

4. We renoveren te weinig

Wat renovaties betreft, ziet De Mûelenaere weinig verschillen tussen de regio’s. Feit is dat we op termijn niet anders kunnen dan onze woning renoveren. “En wel om twee redenen: enerzijds worden woningen alsmaar ouder en talrijker, anderzijds moeten ook bestaande woningen straks aan steeds strengere eisen voldoen.”

Toch gaat het nog niet snel genoeg. “Het ritme van de renovaties ligt te laag (we zouden jaarlijks 2,5% van de bestaande woningen moeten renoveren, maar blijven momenteel steken op 0,7%, red.). En dat terwijl de renovatiebehoeften in bestaande woningen zeer groot zijn, zeker om te kunnen bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.”

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/een-eigen-huis-in-2018-deze-4-trends-komen-op-je-af/