livios logo

Fortis Bank geeft gratis bijstand bij brandpolis

Wie in de kantoren van de Fortis Bank een brandverzekering voor zijn woning afsluit, krijgt er voortaan een gratis bijstandsdekking bij. Daarin verbindt de verzekeringsmaatschappij van de bank zich ertoe om binnen de twee uren na de oproep een hersteller ter plaatse te sturen indien de klant oordeelt dat hij een dringend probleem heeft. De interventies gebeuren gratis.

“Uiteraard denken we daarbij ook aan ons eigen voordeel,” zegt directievoorzitter Christian Basecq van FB Verzekeringen, de maatschappij die haar polissen via de kantoren van Fortis verkoopt. “Als we snel een vakman ter plaatse sturen, kunnen we in veel gevallen een verergering van de schade vermijden. Denk maar aan een waterleiding die gesprongen is. Bovendien hebben we met de herstellers een prijsakkoord afgesloten. We kennen dus op voorhand de kostprijs. We schatten dat ons initiatief ons uiteindelijk maar netto 1 miljoen euro zal kosten.”

De tussenkomst van een hersteller kan voor alle zaken worden aangevraagd, behalve voor wat uitdrukkelijk uitgesloten wordt. Onder dit laatste vallen het normale onderhoud van een verwarmingssysteem, klimaatregeling, domotica, parlofoon, het verstopt zitten van aflopen (tenzij dit schade kan veroorzaken) en het niet functioneren van kleine elektrische toestellen. Verder geeft de maatschappij ook afwezig bij natuurrampen. “In dit geval kunnen we onze belofte niet nakomen. We hebben een netwerk van 1.000 herstellers in België opgebouwd. In het geval van bijvoorbeeld een storm, kunnen die niet overal binnen de twee uren zijn.”

Dringend

Klanten van FB mogen driemaal per jaar een beroep doen op een hersteller. Bij dringende gevallen komt hij binnen de twee uren. Voor de andere meldt hij zich binnen de 24 uur. De eerste twee werkuren en de verplaatsingonkosten worden gedekt door de polis. Slechts als de aangeduide vakman langer dan twee uren ter plaatse is, moet de klant zelf een deel van de factuur betalen. FB legt zich wel een discipline op. “Heeft onze hulpverlener zich niet binnen de 48 uren gemeld, dan krijgt onze klant een tegemoetkoming van 200 euro,” aldus nog Basecq.

De bijstandsverzekering is gratis voor wie een brandpolis onderschrijft in de kantoren van de Fortis Bank.

De meer dan 300.000 mensen die reeds een FB polis hebben, krijgen de dekking eveneens. De jaarlijkse kostprijs voor die polis bedraagt voor een eigenaar 1,1% van de verzekerde waarde van zijn woning.

De extra bijstand geldt alleen voor wie een contract heeft met FB Verzekeringen, niet voor wie een polis heeft bij Fortis AG. Die laatste maatschappij werkt via makelaars en niet via de bankkantoren.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/fortis-bank-geeft-gratis-bijstand-bij-brandpolis/