livios logo

Fortis Bank rekent op snelle behandeling wet nieuwe fiscaliteit woonkredieten

Foto Groep Huyzentruyt nv
  

Momenteel ligt een ontwerp van wet neer dat o.m. de fiscale behandeling van woonkredieten, aangegaan na 1 januari 2005, in heel wat gevallen interessanter maakt. Bepaalde mensen kunnen er bijgevolg belang bij hebben om de ondertekening van hun contract voor een woonkrediet uit te stellen tot na die datum.

Fortis Bank, als marktleider voor woonkredieten, dringt aan op een snelle definitieve wettekst zodat de onzekerheid voor mensen met bouw- of koopplannen wegvalt. De ervaring leert immers dat de fiscaliteit een belangrijk element is in het beslissingsproces van de kandidaat-ontlener, gezien de impact van het woonkrediet op het budget van de gezinnen.

Fortis Bank wil haar klanten zo goed mogelijk adviseren i.v.m. het al dan niet uitstellen tot januari 2005 van de ondertekening van nieuwe en lopende woonkredietaanvragen. Kredietovereenkomsten ondertekend na 1 januari 2005 zullen namelijk onderworpen zijn aan de nieuwe fiscale wetgeving. In functie van de persoonlijke situatie van de klant kan Fortis Bank nagaan welke oplossing vermoedelijk de meest interessante is.

Ontwerptekst liefst snel omgezet in wet

Volgens het huidige ontwerp zullen de nieuwe fiscale bepalingen meestal interessanter zijn dan de huidige fiscale regeling, ten minste wanneer het woonkrediet betrekking heeft op de eigen én enige woning. De datum van ondertekening van de kredietovereenkomst is bepalend voor de toepassing van de nieuwe fiscale regeling.

Daarom engageert Fortis Bank zich voor de reeds lopende woonkredietaanvragen dat, indien de nieuwe fiscale wetgeving interessanter zou blijken, de geldigheid van het kredietaanbod en dus tevens van de voorgestelde rentevoet, gratis verlengd worden. Zo kan de klant, zonder risico van een verhoogde rentevoet, genieten van een hogere fiscale aftrek. Dit is ook geldig ook voor de klanten van Krediet aan de Nijverheid.

Fortis wil er wel op wijzen dat haar adviezen gebaseerd zijn op de voorlopige ontwerpteksten, maar dat er zonder definitieve beslissing geen sluitende garantie is. Daarom rekent Fortis Bank op een snelle behandeling door het parlement.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/fortis-bank-rekent-op-snelle-behandeling-wet-nieuwe-fiscaliteit-woonkredieten/