livios logo

Gegevens woonlening niet langer blanco op belastingbrief

Heb je een hypothecaire lening? Dan ken je ongetwijfeld het fiscale attest dat je bij je bank krijgt zodra je belastingbrief klaarligt. Vanaf 2017 moet je niet langer op dit attest wachten om je belastingen in te vullen. De fiscus en de banken wisselen binnenkort hun gegevens onderling uit, schrijft De Tijd. 

In Tax-on-web wordt vanaf 2017 het vak met de leningsuitgaven automatisch ingevuld.


  

Aangevuld vakje

De elektronische belastingaangifte via Tax-on-web kent al veel vooraf ingevulde vakken, maar het vak met de leningsuitgaven hoorde daar nog niet bij. In een nieuw wetsontwerp wordt het belang van dit vak vergroot, want vanaf 2017 wordt ook dit vak automatisch ingevuld.

Welke uitgaven?

De leningsuitgaven zijn een belangrijk belastingvoordeel voor veel belastingbetalers. Daarom geven de banken deze gegevens vanaf nu jaarlijks rechtstreeks door aan de fiscus. Het gaat om de intresten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen en om premies voor levensverzekeringen, die op het fiscaal bankattest opgesomd worden. Betalingen die in 2016 gedaan zijn, worden in 2017 al automatisch doorgegeven. 

Controleren en corrigeren

Volgens Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer, is het de bedoeling om een aanzet te geven en een bedrag in een code in te vullen. “De belastingplichtige moet dat bedrag wel nog grondig controleren en eventueel corrigeren, want er zijn zo veel externe factoren die niet uit een attest blijken en niet gekend zijn bij de fiscus en de bank”.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/gegevens-woonlening-niet-langer-blanco-op-belastingbrief/