livios logo

Grote prijsstijging bouwmaterialen


  

Het nieuwe jaar begint traditiegetrouw met tal van prijsstijgingen. Zo ook in de bouwsector. Toch is de prijsstijging dit jaar forser dan de andere jaren. De kosten van bouwmaterialen gaan met 4 tot 10% de hoogte in. Daarnaast stijgen de lonen gemiddeld met 2,5%. Naar schatting wordt hierdoor een nieuwbouwproject 3% duurder.

Dit jaar zijn de prijsstijgingen in de bouwsector een stuk hoger dan andere jaren. De prijs voor betonproducten stijgt met maar liefst 8%. De cijfers voor hout, zand en grind gaan zelfs met 10% de hoogte in. Dat blijkt uit cijfers van Bouwunie, die de kleine en middelgrote ondernemingen in de bouwsector groepeert.

Grondstofprijzen en lonen

Het gevolg van de hogere prijzen zijn de duurdere grondstofprijzen en lonen. De Standaard rekende uit dat je in 2008 voor een modaal bouwbudget van 180.000 euro plus 21% btw er 7.000 euro meer naar vloeit naar de aankoop van materialen. Dit jaar kwam er ook nog eens 5% of ruim 8.000 euro bij.

Index

Nog uit datzelfde artikel blijkt dat tussen 1990 en 2000 zowel de index van de consumptieprijzen als die van de bouwkosten klom met ongeveer 20%. Wie zich in 1990 een woning kon veroorloven, had daarvoor tien jaar later dus ook nog het budget. Maar sinds 2000 is de index van de consumptieprijzen met ruim 17% gestegen, terwijl die van de bouwkosten met zowat 35% omhoog ging. Het dubbele dus. De recordsterke wereldwijde economische groei van de jongste jaren zette niet alleen de prijzen van olie en olieproducten, maar ook die van andere grondstoffen onder opwaartse druk. Vooral staal, betonproducten, pvc, stenen, dakpannen en isolatiematerialen worden nu duurder, maar ook zand en grind. Dat zijn allemaal materialen die ook in de bouw worden gebruikt. Het afgelopen jaar werden zink, koper, lood, aluminium en bitumen ook al 5 tot 10% duurder.

"Niet dramatiseren"

“We moeten de prijsstijging voor de materialen in een ruimer kader zien,” zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw. “In 2007 werden we voor een aantal grondstoffen geconfronteerd met sterke prijsstijgingen: koper met 30%, lood maal twee en bakstenen met 12%. Toch steeg de ABEX-index (analyse van de kostprijs voor de bouw van gebouwen en privé-woningen) tijdens het voorbije jaar met slechts 2,62%. De organisatie achter de Abex verklaarde een groot deel van die stijging door een toename van de administratieve lasten, door de stijging van de brandstofprijzen en door het energiezuiniger bouwen. Dit laatste vraagt andere en duurdere materialen. Maar deze meerkost wordt ten dele gecompenseerd door een lager energieverbruik. Dat de stijgende kostprijzen voor aannemers moeilijk door te rekenen zijn en op onbegrip stuiten bij de klant, is waar. Toch kan de aannemer, als hij werkt volgens de regels van de wet Breyne, dit zonder problemen doen.”

Prijzen vanaf 2008

  • Betonproducten: + 8%
  • Isolatiemateriaal: +6%
  • Inox en staal: +5%
  • PVC: +3-4%
  • Hout (afgelopen jaar): +8-10%
  • Stenen: +4-6%
  • Gewelven: +5-6%
  • Arduin: +6%
  • Zand, grind: +6-10%

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/grote-prijsstijging-bouwmaterialen/