livios logo

Hoe moet overheid bouwen weer betaalbaar maken?

Bouwen is hoe langer hoe minder weggelegd voor Jan Modaal. De overheid is zich hiervan bewust en wil daarom bouwgrond weer betaalbaar maken door onder meer woonuitbreidingsgebieden aan te snijden. Agalev kwam met een eigen voorstel op de proppen: een soort Tobintaks op grond- en woningspeculatie? De Vlaamse overheid is zich terdege bewust van de hoge prijzen voor de bouwgrond. In haar zomerakkoord van 21 juni keurde de Vlaamse regering al enkele maatregelen goed om tot een bouwbeleid te komen in het algemeen en de prijzen voor bouwgrond opnieuw betaalbaar te maken in het bijzonder.

De Vlaamse regering wil op korte termijn tot een gefundeerd woonbeleid komen. Daarom gaf ze minister Jaak Gabriëls de opdracht om voor het einde van het jaar een woonbeleidsplan uit te werken. Hierin moeten de instrumenten om een woonbeleid te voeren (bv fiscale stimulansen) worden omschreven.

Daarnaast krijgen gemeenten onder strenge voorwaarden de mogelijkheid om woonuitbreidingsgebieden aan te snijden zonder dat eerst een tijdrovende woonbehoeftenstudie wordt uitgevoerd. Alleen gemeenten die optreden tegen speculeren met bouwgrond kunnen van die mogelijkheid gebruik maken.

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw kan het aansnijden van deze woonuitbreidingsgebieden het einde betekenen van de forse prijsstijgingen voor de bouwgrond. Anderen hebben hier dan weer hun twijfels bij. De VCB stelt dat veel eigenaars van bouwgronden momenteel geneigd zijn hun bezit te houden omdat naarmate de schaarste toeneemt, de prijzen alleen maar zullen stijgen. Maar op lange termijn geeft de demografische evolutie in Vlaanderen ze ongelijk. Tijdens het eerste decennium van deze eeuw neemt de actieve beroepsbevolking van 20- tot 64-jarigen nog toe. Daarna zal hun aantal echter gaan dalen. Het is precies die actieve bevolking die een eigen woning laat bouwen.

Men kan vanaf 2013 beduidend minder woningbouwprojecten en dus een daling van de vraag naar bouwgronden verwachten. Maar tijdens de tien jaren daartussen dreigen we wel met een verder stijgende vraag en hogere bouwgrondprijzen te worden geconfronteerd. Tijdens deze periode bijkomende bouwpercelen op de markt brengen is volgens de VCB precies de remedie om deze verdere prijsstijging tegen te gaan.

Voorstel Agalev

Agalev kwam met een eigen voorstel op de proppen om bouwen weer betaalbaar te maken. De partij wil een soort Tobintaks op grond- en woonspeculatie invoeren. Het komt er op neer dat degene die een huis of grond koopt en later weer verkoopt om winst te maken een deel van die winst moet afstaan aan een grondfonds. Dat grondfonds zou vervolgens dienen om mindervermogenden te helpen om een woning te kopen.

Volgens Agalav kan men met behulp van statistieken over grond- en huurprijzen gemakkelijk oordelen in welke gevallen de winst al dan niet afgeroomd moet worden. Om grondspeculatie tegen te gaan stelt Agalev ook voor om verkavelaars te laten opdraaien voor de kosten elektriciteit, riolering,….)die gemeenten maken om de kavels bewoonbaar te maken.

Agalav formuleerde via Isabelle Vertriest en Ann De Martelaer nog enkele andere voorstellen. Zo willen ze eigenaars van lang leegstaande woningen verplichten om hun gebouw te verkopen. Verder wil de partij ook meer sociale woningen in woonvernieuwingsgebieden.

Bron: Het Belang van Limburg, VCB

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/hoe-moet-overheid-bouwen-weer-betaalbaar-maken/