livios logo

Hoe verzeker je je werf optimaal?

Uit een enquête van de Confederatie Bouw bleek eind vorig jaar nog dat er voor maar liefst 80 miljoen euro materiaal wordt buitgemaakt bij diefstallen op Belgische bouwwerven. En wat als je aannemer of architect tijdens de werken failliet gaat? Als (ver)bouwer zorg je maar beter voor een degelijke werfverzekering. Wauthier Robyns, woordvoerder van Assuralia, zet de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje.

Uit een enquête van de Confederatie Bouw bleek eind vorig jaar nog dat er voor maar liefst 80 miljoen euro materiaal wordt buitgemaakt bij diefstallen op Belgische bouwwerven.

Foto Terca - Desimpel
  

De ABR-polis dekt in de eerste plaats verlies, vernieling of beschadiging aan het gebouw in opbouw (het maakt niet uit wie in de fout ging).

Foto Assuralia
  

Maatwerk

"Een bouwwerf verzekeren, is maatwerk", zegt Robyns. "Want vaak hebben je aannemer en architect al een eigen verzekering." De eerste stap is dus nagaan welke verzekeringen er allemaal lopende zijn. "Op een werf gaat het snel over grote bedragen en de risico’s zijn niet mis. Je aannemer kan failliet gaan, aanpalende woningen kunnen beschadigd raken, ..."

Wie is precies aansprakelijk?

Op een bouwwerf zijn vaak meerdere bouwpartners tegelijk aan het werk. "Bij schade is het dus niet evident om te achterhalen wie aansprakelijk is."

ABR-verzekering

"Om jezelf in te dekken tegen al deze risico’s is er eigenlijk maar één goede bescherming: de ABR-verzekering." ABR staat voor Alle Bouwplaats Risico’s. Deze polis dekt in de eerste plaats verlies, vernieling of beschadiging aan het gebouw in opbouw - het maakt niet uit wie in de fout ging. Als je met een algemene aannemer werkt, sluit die vaak al een ABR-verzekering af voor jouw werf. In dat geval moet je als bouwheer meestal geen polis meer afsluiten.

Wat houdt verzekering aannemer in?

"Als je aannemer een ABR-verzekering heeft afgesloten voor jouw werf, dan vraag je best naar het contractnummer, de verzekeraar en de algemene voorwaarden. Zo kan je nagaan of je de bescherming voldoende vindt. En indien nodig zelf extra bescherming voorzien door contact op te nemen met je verzekeraar."

Wat dekt ABR?

De ABR-verzekering kan naargelang de voorwaarden verschillende gevaren dekken:

  • De schade die aan de werf wordt toegebracht alsook aan de materialen en gereedschappen op de werf door natuurkrachten, een (gedeeltelijke) instorting, een brand of een ontploffing, diefstal of vandalisme, …
  • Jouw burgerlijke aansprakelijkheid in verband met de bouwwerkzaamheden, dus voor zowel lichamelijke als materiële en immateriële schade geleden door de werken. Het kan bijvoorbeeld gaan om schade aan een aanpalende woning of aan de weginfrastructuur. "Opgelet! Het contract moet aangegaan zijn vóór de start van de werken", tipt Robyns tot slot.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/hoe-verzeker-je-je-werf-optimaal/