livios logo

Hoe zit het nu met de hypothecaire lening?


  

‘Guust Flater in hypotheekland’. Het is maar één van de vele titels van krantencommentatoren op de heisa rond het al dan niet verdwijnen van de fiscale aftrek van het woonkrediet. Hoe zit het nu? Een overzicht.
Wat is je mening hierover? Post je opmerkingen, bedenkingen of vragen nu op ons forum.

1. Wat verdwijnt er?

Vanaf 2014 verdwijnt de fiscale aftrek zoals we die nu kennen voor hypothecaire kredieten. De bevoegdheid om het verwerven van een eigen woning fiscaal te ondersteunen, verhuist van het federale niveau naar de gewesten.

2. Wat gaan de gewesten doen?

Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft al laten weten dat ze het verwerven van een woning fiscaal blijvend willen ondersteunen. Dit zal gebeuren in de vorm van belastingverminderingen en –kredieten. Op de concrete invulling van de maatregel zullen we nog een tijdje moeten wachten.

Wallonië

Ook na de regionalisering zijn wij van plan een fiscaal voordeel te verzekeren voor mensen met een hypothecaire lening. Waals minister van Wonen Jean-Marc Nollet werkt aan een ‘compleet aanbod’ met fiscale compensaties en hogere premies voor onder meer isolatie.

Brussel

"Brussel mikt eveneens op het behoud van het systeem."

3. Hoe zit het met bestaande leningen?

Dankzij slechte communicatie van de vele overheden, heerste er rond dit punt grote onduidelijkheid. Eerst zou het systeem behouden blijven, dan zou het volledig verdwijnen om uiteindelijk dan toch weer te blijven zoals het is, mits een kleine aanpassing. Alle gewesten hebben intussen gezegd de bestaande leningen over te nemen en het systeem te behouden. Dit moet wel nog allemaal geconcretiseerd worden.

4. Hoezo aanpassing?

De federale regering had eerder al beslist om de belastingaftrek voor leningen lichtjes te wijzigen. De belastingvermindering die je krijgt voor de kapitaalaflossingen en intresten van een lening wordt voordeliger voor wie weinig verdient en nadeliger voor wie een groter inkomen heeft. Er komt vanaf dit jaar een vast percentage van 45 %. Lees 'Woonbonus lager voor hogere inkomens'. * Update: 20/11/12: op dit moment ligt dit nog altijd niet vast.

5. Wat betekent dat voor jouw situatie?

Aangezien alles moet herbekeken worden, is dit nog niet duidelijk. Maar dat is zeker geen reden tot paniek. De gewesten zullen een eigen systeem moeten uitdokteren, maar dat betekent niet dat er voor jou iets moet veranderen. Het zou kunnen dat er in de praktijk er weinig tot niets verandert. Afwachten dus.

Wij polsten bij Kim De Temmerman, Value Proposition Manager bij BNP Paribas Fortis, om de mogelijke gevolgen in te schatten. “Die aftrek is voor veel gezinnen toch een soort extra en ik kan me dan ook voorstellen dat veel huishoudens er op rekenen. Het gaat toch om een bedrag tussen de 2.500 en 3.000 euro - ik breng nu enkel de fiscale aftrek van de woning in kaart - dat deze mensen vrezen te verliezen. Ik kan alleen maar hopen dat de regionale overheden goed nadenken over de impact van het eventueel schrappen of bijvoorbeeld halveren van dit bedrag.“

"Heeft dit invloed op de woningprijzen? Heeft dit effect op de kredieten? Dat zijn vragen die heel moeilijk liggen. Ik meen dat dit alles jonge mensen, de eerste aankopers, niet zal weerhouden om toch een lening aan te gaan en te kopen. Zeker aan de huurprijzen van vandaag. Ze zullen misschien wel wat langer aarzelen, maar de stap zeker zetten”.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/hoe-zit-het-nu-met-de-hypothecaire-lening/