livios logo

Hoe zit het nu met de woonbonus? bis

Aan de woonbonus wordt niet geraakt. Dat was de belofte die de Vlaamse regering ongeveer een jaar geleden uitsprak. Maar een advies van de Woonraad doet nu vraagtekens rijzen over de haalbaarheid van die belofte.

Van België naar de gewesten

In 2014 verhuist de woonbonus van België naar Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Foto BNP Paribas Fortis
  

In 2014 verhuist de bevoegdheid over de fiscale aftrek voor hypothecaire leningen van nationaal naar gewestelijk niveau. Anders gezegd: de woonbonus ligt dan niet langer in Belgische handen, maar in die van Vlaanderen, Brussel en Wallonië apart. Aan het gewest dan om daar haar eigen invulling aan te geven.

Belofte...

Vlaanderen moet tegen dan een Vlaams alternatief klaar hebben.

Foto BNP Paribas Fortis
  

Vorig jaar doken er al geruchten op dat de nieuwe Vlaamse woonbonus in 2014 in waarde zou dalen. Of zelfs geschrapt worden. Ook bestaande leningen zouden niet veilig zijn. De Vlaamse regering stelde echter al snel gerust: voor lopende hypotheekleningen zou er een onverminderd behoud zijn van de fiscale voordelen.

... onhaalbaar?

Volgens de Woonraad is de huidige formule onhoudbaar voor Vlaanderen. Maar over hoe het verder moet, bestaan verschillende scenario's.

Foto BNP Paribas Fortis
  

Vandaag, een jaar later, is dat volgens de Woonraad onhaalbaar. Die raad adviseert de Vlaamse regering inzake woonbeleid. En het laatste advies luidt: er is niet genoeg geld om de woonbonus in zijn huidige formule in Vlaanderen door te trekken. Zij stellen daarom voor om die fiscale aftrek af te bouwen. Volgens VRT-radio zouden bestaande contracten in een periode van 10 tot 15 jaar geleidelijk worden verminderd. De laagste inkomens zouden het huidige voordeel van 45 % gedurende maximaal 20 jaar wel kunnen behouden. Contracten afgesloten in 2012 en 2013 mogen nog drie jaar van het maximale tarief genieten.

"Advies niet bindend"

Maar zal het zo'n vaart lopen? Een telefoontje naar BNP Paribas Fortis, Febelfin, de Confederatie Bouw en de Vlaamse Confederatie Bouw leert ons dat er nog steeds niets concreet is. In die zin is de situatie status quo met vorig jaar. "Voor alle duidelijkheid: het advies van de Woonraad is niet bindend", zegt Pieter Degraeve, economisch adviseur bij de Vlaamse Confederatie Bouw. "De regering gaat met dit advies aan de slag. Wat ze er uiteindelijk mee doen, ligt volledig in hun handen."

Vlaams alternatief

"Ondertussen beklemtoonden ministers Van den Bossche en Muyters dat de engagementen voor de lopende kredieten behouden zullen blijven. Het lijkt dan ook weinig realistisch dat de regering het advies van de Woonraad letterlijk zal volgen. Wat wel vast staat, is dat dit dossier rond moet zijn in 2014. Dan verdwijnt de woonbonus in zijn huidige vorm en moet er een Vlaams alternatief zijn."

"Afwachten"

"Samen met die bevoegheid wordt er ook een budget van Belgisch naar Vlaams niveau overgeheveld. Uit onze berekeningen is het duidelijk dat dit budget niet toereikend zal zijn om de woonbonus in zijn huidige formule te behouden. Er komen gewoon te veel leningaanvragen bij. Dan kan je twee dingen doen: of je past de huidige formule aan of je gaat op zoek naar extra geld. Maar wat het precies gaat worden en hoe de woonbonus precies wordt ingevuld? Dat blijft afwachten."

Forum

Wat denk jij dat er staat te gebeuren? Slecht nieuws voor zij die binnenkort een lening aangaan? Of zijn zelfs de bestaande leningen niet meer veilig? Laat je mening horen op ons forum!
Wil je het volledige advies van de Woonraad uitpluizen? Dat kan op hun website.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/hoe-zit-het-nu-met-de-woonbonus-bis/