livios logo

Is kleiner wonen sowieso goedkoper?

Door de hoge bouwkosten moeten we kleiner gaan wonen in België. Maar denken we daar zelf zo ook al over of moeten we onze mentaliteit aanpassen? Bovendien maakt de wet het ons niet altijd gemakkelijk.

Nieuwe appartementen in België zijn gemiddeld 85 m² groot tegenover 65 m² in onze buurlanden Frankrijk en Nederland. Als we onze woonoppervlakte met 10% verkleinen kunnen we nieuwbouwwoningen betaalbaarder maken én zal er nog steeds vraag naar zijn.

Foto Getty Images
  

We moeten de financiële impact relativeren. Als we onze woonoppervlakte met 10% verkleinen, dalen de bouwprijzen maar gemiddeld met 5 tot 6%. Het is niet zo dat iedereen zich opeens een nieuwbouwwoning kan veroorloven.

Foto Getty Images
  

Compacter, hoger en dichter op elkaar. Zo denken specialisten dat we in de toekomst zullen wonen. Maar is deze toekomst dichterbij dan we zelf denken? Er zijn steeds meer verkavelingen, we kopen kleinere bouwgronden en leggen kleinere tuinen aan. Bovendien maken driegevelwoningen tegenwoordig steeds vaker deel uit van het straatbeeld dan vrijstaande woningen.

Ook de cijfers wijzen in deze richting. In 2003 bedroeg de gemiddelde oppervlakte van vergunde nieuwbouw in ons land 108 m², in 2016 nog maar 93 m², zo lezen we in Le Soir. De bouwkosten zijn gestegen. En door alle nieuwe wetgevingen is het moeilijker geworden om te bouwen.

Woonoppervlakte 10% kleiner?

Het is dan ook een uitdaging voor bouwbedrijven om woningen te bouwen die aan al deze nieuwe eisen voldoen én betaalbaar zijn. De mogelijke oplossing? Kleiner bouwen. “Nieuwe appartementen in België zijn gemiddeld 85 m² groot tegenover 65 m² in onze buurlanden Frankrijk en Nederland. Als we onze woonoppervlakte met 10% verkleinen kunnen we nieuwbouwwoningen betaalbaarder maken én zal er nog steeds vraag naar zijn”, vertelt Olivier Carrette, afgevaardigd bestuurder van Upsi-BVS, de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector.

Wetten die ons nekken?

Door de hoge bouwkosten lijkt een nieuwbouwwoning een luxeproduct. Veel mensen hebben niet de middelen om een nieuwbouwwoning te kopen. Als we kleinere woningen aanbieden, vergroten we de mogelijkheden voor kopers. Maar er zijn nog altijd wetten waarmee we rekening moeten houden. “In Brussel bijvoorbeeld bestaan er wettelijke minimumoppervlaktes voor appartementen, maar ook voor kamers afzonderlijk. Zo moet de woonkamer minimum 20 m² bedragen en de ouderlijke slaapkamer 14 m². Velen kunnen zich financieel niet aan deze regelgevingen houden”, zegt Olivier Carrette.

Mentaliteitswijziging nodig?

Daarnaast denken we nog vaak dat kleiner wonen minder comfortabel is. Maar niets is minder waar volgens Olivier Carrette. “Op vlak van techniek, comfort, design en dankzij moderne snufjes kunnen we perfect kwaliteitsvol leven in kleine woningen.”

Stap in de goede richting

Alles pleit dus voor kleiner wonen, maar we moeten de financiële impact relativeren. Als we onze woonoppervlakte met 10% verkleinen, dalen de bouwprijzen maar gemiddeld met 5 tot 6%. Het is niet zo dat iedereen zich opeens een nieuwbouwwoning kan veroorloven. Om de prijzen toegankelijker te maken, moeten er ook andere maatregelen getroffen worden zoals meer fiscale voordelen. Maar door onze oppervlakte te verkleinen zetten we al een stap in de richting naar betaalbare nieuwbouw.

Bron: Le Soir

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/is-kleiner-wonen-sowieso-goedkoper/