livios logo

Jonge bouwer steekt handen uit de mouwen

Foto Verstandig Bouwen
  

Meten is weten, ook in de bouwsector. Opnieuw pakt bouwgids Verstandig Bouwen uit met de nieuwste resultaten die voortvloeien uit een uitgebreide enquête. In deze enquête gaven 5.000 Belgische bouwers hun intenties te kennen voor 2005. Deze cijfers - die gelden als zeer representatief - leggen de laatste trends en evoluties op bouwgebied bloot. De meest opmerkelijke bevindingen.

Bouwgids Verstandig Bouwen maakt resultaten van jaarlijkse bouwenquête bekend

De enquête van bouwgids Verstandig Bouwen veegt meteen een misvatting van tafel. De jeugd van tegenwoordig is geen passieve, maar integendeel een zeer actieve groep die ervoor kiest om zelf de handen uit de mouwen steken. Ondanks dat het meestal gaat over tweeverdieners met minder vrije tijd, kiest 92 % van de jonge bouwers onder de 30 jaar ervoor om regelmatig zelf aan de slag te gaan in de woning. Eens boven de 40 zwakt dit cijfer af tot 68 %.

Hoe ouder de bouwer, des te meer hij een beroep doet op een bouwonderneming of een sleutel-op-de-deurfirma. Boven de 40 jaar kiest 1 op 2 ervoor om de nieuwbouw volledig uit handen te geven: bij de – 30 jarigen daalt dit voor nieuwbouw tot 34 %.

Comfort

Ook zijn er heel wat verschillen tussen de leeftijden op te tekenen als het gaat over het bouwbudget. De helft ouder dan 40 besteedt meer dan € 175.000 aan de woning, terwijl dit bij de jongeren 1 op 4 is. Het grootste verschil valt te noteren in de hoogste categorie: 22 % van de veertigers geeft meer dan € 250.000 uit om comfortabel te wonen. Bij de jongeren is dit slechts 4 %.

Daarbij merken we dat het hogere budget van de oudere bouwer voor een groot deel in de volledige afwerking van de woning (60 % t.o.v. 24 % bij de jongeren) opgaat.

Nog enkele opmerkelijke verschillen tussen de jongere en oudere bouwer: Een haard of kachel is vooral populair bij de jongeren, een niet zo voor de hand liggende keuze. Ook vallen parket en kurk meer in de smaak bij de jongeren (78 %) dan bij de oudere bouwlustigen (62 %).

Afwijkend gedrag

Zowat elke Vlaamse provincie heeft zo zijn eigenaardigheden wat nieuwbouw betreft. De Antwerpenaar is koploper in het leggen van vloerverwarming, de Oost-Vlaming besteedt het meeste geld aan wonen, de Vlaams-Brabander is zot van veiligheid en bij de West-Vlaming zijn rolluiken en zonwering erg in trek.

Toch is het vooral de Limburger die over het algemeen het meest afwijkende bouwgedrag van Vlaanderen vertoont. Zo geven ze het minst uit aan het bouwen en verbouwen van een woning: 76 % blijft onder € 175.000, in de rest van Vlaanderen ligt dit cijfer beduidend lager (61 %). In doe-het-zelfwerk is hij dan weer onklopbaar. Bovendien vormen ze de jongste groep bouwers: de helft is jonger dan 30 jaar.

Vlaanderen vs Wallonië

Ook tussen de twee landsdelen zijn er opmerkelijke verschillen op het gebied van bouwen. Het bouwbudget van de Vlaming ligt over het algemeen hoger dan dat van de Waal. In Wallonië bouwt 72 % onder € 175.000 terwijl dit in Vlaanderen 61 % is.

Stookolie blijft in Wallonië de meest populaire brandstof (52 %) tegenover aardgas (37 %). In Vlaanderen is de verhouding 14 % - 80 %. Verder scoort zonne-energie meer dan dubbel zo goed in Wallonië.

De Waal begint op latere leeftijd met zijn project: minder dan 25 % is jonger dan 30, in Vlaanderen is dat 40 %.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/jonge-bouwer-steekt-handen-uit-de-mouwen/