livios logo

Klopta? Vaste kapitaalsaflossingen zijn fiscaal interessanter dan mensualiteiten?

Foto Durabrik Bouwbedrijven nv
  

Bij het aangaan van een lening voor de aankoop, bouw of verbouwing van een woning, stelt zich steeds de vraag naar de meest geschikte leningsvorm. Naast de persoonlijke voorkeur, de totale financieringslast en de mate waarin deze kan worden gespreid, speelt vaak ook de fiscaliteit een rol bij het nemen van deze beslissing. In dat opzicht wordt vaak beweerd dat vaste kapitaalsaflossingen fiscaal interessanter zijn dan mensualiteiten. Maar klopt dat ook? Peter Focke van Fortis Bank geeft tekst en uitleg.

Kapitaalsaflossingen kunnen (samen met de betaalde premies voor individuele levensverzekeringen) slechts fiscaal in rekening worden gebracht ten belope van een maximaal bedrag, ook wel ‘korf’ genoemd. Deze korf varieert naargelang het bedrag van de bedrijfsinkomsten, met een jaarlijks geïndexeerd maximum dat 1.800 euro bedraagt voor inkomstenjaar 2003.

Aangezien in beide formules het totaal bedrag aan betaalde kapitaalsaflossingen duidelijk van elkaar verschilt, sorteert dit dan ook in gevolgen op de aanrekening ervan op deze korf.

Bij een lening met mensualiteiten zal de korf in het begin van de lening gewoonlijk - afhankelijk van het leningsbedrag - onvoldoende worden benut wanneer er geen premies van individuele levensverzekeringspremies worden aangewend. De stijging van het afgelost kapitaalbedrag kan in de loop van de lening wel voor gevolg hebben dat het maximumbedrag van de korf wordt bereikt – en hiermee het fiscaal voordeel van de aftrekbare premie doet verminderen – of zelfs overschrijdt en het fiscaal voordeel van de aftrekbare premie volledig doet verloren gaan.

Combinatie

Bij een lening met vaste kapitaalsaflossingen daarentegen kan de korf afgezien van de verhoging ervan ingevolge jaarlijkse indexatie, beter worden ingeschat over de loop van de lening. Bovendien kan hierdoor de premie van een individuele levensverzekering beter worden benut.

Indien de fiscale korf bij een lening met vaste kapitaalsaflossingen het best kan worden ingeschat, maar in de eerste jaren (samen met het interestbedrag) een duurdere formule is dan de lening met mensualiteiten, kan dit naast het fiscaal gebruik van premies van individuele levensverzekering om de korf verder aan te wenden, ook worden geoptimaliseerd. Indien met name het leningsbedrag met vaste kapitaalsaflossingen zo wordt bepaald dat hiermee de volledige fiscale korf wordt benut, dan kan het restant van de voorziene lening worden terugbetaald met de formule van de mensualiteiten. Hiermee kan men bereiken dat én de fiscale korf ten volle wordt benut én de globale leningslast in de eerste jaren van de lening niet al te hoog oploopt. Of deze vaststelling altijd geldt hangt evenwel af van de concrete cijfers.

Conclusie: Afhankelijk van het geleende kapitaal zijn de vaste kapitaalsaflossingen fiscaal interessanter dan de mensualiteiten.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/klopta-vaste-kapitaalsaflossingen-zijn-fiscaal-interessanter-dan-mensualiteiten/