livios logo

Laagenergie, passiefhuis of nulenergie?

De vele gezichten van energiezuinig bouwen

Foto YBH
  

Bouwen doe je het best zo energiezuinig mogelijk. Met de exacte invulling van dat begrip kan je voorlopig nog alle kanten uit.

De federale overheid voorziet een fiscaal voordeel voor energiezuinige nieuwbouwprojecten. De steun verschilt naargelang de energieprestaties van de woning. Zo maakt men een onderscheid tussen een lage energiewoning, een passiefhuis en een nulenergiewoning. Voor al deze energieniveaus krijg je gedurende tien jaar een belastingvermindering. Alleen de hoogte van het bedrag verschilt.

Het meest transparante criterium om woningen te vergelijken is de netto-energiebehoefte. Dit is de hoeveelheid warmte die je moet toedienen aan een woning per vierkante meter woonoppervlakte per jaar.

Zeer lage energiewoning

Foto Dôme Constructions
  

Een huis is een lage energiewoning vanaf een netto energiebehoefte van 60 kWh/m²/jaar. Maar om recht te hebben op een fiscaal voordeel moet de netto energiebehoefte lager zijn dan 30 kWh/m²/jaar. Het gaat dan eigenlijk om een zeer lage energiewoning, waarvoor je gedurende tien jaar een fiscaal voordeel van 4.200 euro kunt genieten. Hiervoor heb je wel eerst een attest nodig.

Passiefhuis

Ben je van plan om een passiefhuis te bouwen en wil je genieten van het bijhorende fiscale voordeel, dan mag de netto energiebehoefte van de woning niet hoger zijn dan 15 kWh/m²/jaar. Bovendien geldt er een bijkomende eis met betrekking tot de luchtdichtheid van de woning. Bij een luchtdichtheidsmeting (blowerdoortest) met een drukverschil van 50 Pascal tussen de binnen- en de buitenomgeving mag het luchtverlies per uur niet groter zijn dan 60 % van het volume van de woning.

Pas wanneer aan beide eisen voldaan is (<15 kWh/m²/jaar; =0,6/h-1) kan je het passiefhuiscertificaat behalen dat je het recht geeft om gedurende tien jaar energiebesparende maatregelen tot 8.300 euro in te brengen op je belastingsaangifte.

Nulenergiewoning

Een richtlijn van de Europese Unie bepaalt dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen “bijna energie neutraal” moeten zijn. Wat is een nulenergiewoning precies? Eigenlijk weinig meer dan een ‘traditioneel’ passiefhuis, maar met dit verschil dat de energie die nog nodig is voor verwarming van de woning en sanitair water afkomstig moet zijn uit hernieuwbare bronnen.

Net als bij een passiefhuis moet de netto energiebehoefte lager zijn dan 15kWh/m²/jaar en moet de woning voldoen aan een luchtdichtheidseis van n50 < 0,6 h-1. Verder heb je nood aan technische ingrepen die toelaten om hernieuwbare energie aan te boren, zoals PV-panelen en zonnecollectoren. Een nulenergiewoning vergt een zware investering. Maar als je een certificaat hebt, kan je daarmee gedurende tien jaar voor 16.600 euro aftrekken van je personenbelastingen.

Epb-aangifte geeft geen uitsluitsel

Foto Kingspan Insulation N.V.
  

Opvallend is dat er voorlopig niet via de epb-aangifte kan bepaald worden of je woning binnen één van de bovenstaande categorieën past. Dit komt omdat factoren zoals het K- en het E-peil te weinig informatie geven over de ware aard van de woning. Zo geeft het K-peil, dat de isolatiegraad in relatie tot de compactheid weergeeft, geen inzicht in mogelijke zonnewinsten of in de luchtdichtheid van de woning, terwijl deze gegevens zeer belangrijk zijn om de energetische kwaliteit van de gebouwschil te beoordelen.

Het E-peil geeft dan weer een te algemeen beeld van de situatie. Een woning kan bijvoorbeeld relatief slecht geïsoleerd zijn, met een zeer matige luchtdichtheid, maar dankzij forse investeringen in technieken voor het aanwenden van hernieuwbare energie toch een voorbeeldig E60-peil voorleggen. Vandaar het belang van de netto energiebehoefte bij het definiëren van lage energiewoningen, passiefhuizen en nulenergiewoningen.

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) werkt momenteel wel aan een regeling om via de epb-aangifte te kunnen vaststellen, maar voorlopig zal je voor het behalen van een certificaat een beroep moeten doen op een erkende instelling, zoals het Passiefhuis-Platform.

Overzichtstabel van energiezuinige gebouwen door Passief-Huisplatform:

 Zeer lage energie woningPassiefhuisNulenergiewoning
Fiscaal voordeel 4.200 euro 8.300 euro 16.600 euro
Netto energiebehoefte 30 kWh/m²/jaar 15 kWh/m²/jaar 15 kWh/m²/jaar, met gebruik van lokale hernieuwbare energie
Luchtdichtheid n50 geen eis =0,6/h =0,6/h
K-peil K15-K25? K10-K20 K10-K20
E-peil =E40 E30-E80? E0-E50?

De tabel geeft nog eens duidelijk aan dat de eisen omtrent het K- en het E-peil niet representatief zijn om te beoordelen of een huis een lage energiewoning, een passiefhuis of een nulenergiewoning is.

Meer info in onze rubrieken Lage energiewoning en Passiefhuis.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/laagenergie-passiefhuis-of-nulenergie/