livios logo

Lenen aan je kinderen/van je ouders: zo doe je het

Heel wat ouders zijn bereid om hun kinderen financieel bij te staan wanneer ze een eigen woning willen kopen. Maar hoe gaat dit praktisch in zijn werk? Welke afspraken leg je op voorhand best vast? En welke voordelen zijn er voor de geldschieters?

Zet het op papier...

Geldzaken zet je best zwart op wit op papier.

Foto Dewaele Woningbouw
  

Maak concrete afspraken over het tijdstip en de manier van terugbetaling.

Foto Thuis in geldzaken
  

Geld lenen aan familieleden of vrienden? Dan kan je gebruik maken van de renovatieovereenkomst.


  

Hoe goed je band met je kinderen of (groot)ouders ook is, sommige zaken zet je best helder op papier. Geld lenen is er zo één. Maak op voorhand duidelijke afspraken over de geleende som, de eventuele afbetalingsvoorwaarden en eventuele bijkomende regels die je zelf nog wil opleggen.

... en vermijd discussies

Al te vaak ontstaan bij het overlijden van een (groot)ouder discussies. Voornamelijk tussen broers of zussen van degene die de som heeft ontvangen, maar ook tussen andere familieleden. Gaat het dus om een lening die al dan niet met intresten moet terugbetaald worden binnen een bepaalde termijn? Zet het dan zo op papier.

Wanneer en hoe terugbetalen?

Het grote voordeel voor ouders die lenen aan hun kinderen, is dat ze zelf de terugbetalingsvoorwaarden kunnen bepalen. Enkele afspraken die jullie vooraf zullen moeten vastleggen:

  • Het tijdstip van terugbetaling: Wanneer willen de ouders het geld terug? Een andere optie is een lening voor onbepaalde duur afsluiten. Dan beslis je als lener na verloop van tijd zelf wanneer je de som aflost.
  • De wijze van terugbetaling: Wordt de som in één keer terugbetaald of via een maandelijkse aflossing? Intresten aanrekenen of niet? Bespreek samen wat haalbaar is vooraleer je het vastlegt.

Betaalt schoonkind mee?

Zijn de leners getrouwd? Dan doe je er goed aan beide namen op te nemen in het leningscontract en dit ook door allebei te laten ondertekenen. Loopt het huwelijk nog tijdens de looptijd van de lening op de klippen, dan heeft de lenende partij automatisch het recht om de helft van het schoonkind terug te eisen.

Van lening naar schenking

Wie geld leent aan één van zijn kinderen en dit later wil omzetten naar een schenking, kan dit eenvoudig regelen met een kwijtschelding. In een officieel document, meestal een aangetekende brief, wordt dan opgesteld dat de ontlener het openstaand saldo van de schuld niet moet afbetalen.

Fiscaal voordelig

Wie geld wil lenen aan familieleden of vrienden die gaan renoveren, kan gebruik maken van de renovatieovereenkomst. Dit is een belastingvoordeel van 2,5 % gedurende acht jaar. Een voorwaarde voor dit fiscaal voordeel is dat het om een woning gaat die gecategoriseerd is als krotwoning. Verder mag de lening maximum 25.000 euro bedragen.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/lenen-aan-je-kinderenvan-je-ouders-zo-doe-je-het/