livios logo

Lening bouwgrond: recht op woonbonus?

Akte van je bouwgrond verleden in 2014, maar starten de bouwwerken pas volgend jaar? Heb je dan recht op de woonbonus? De Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) brengt duidelijkheid.

"In het huidige systeem, kan je niet van een fiscale aftrek genieten voor een lening die exclusief dient om de aankoop van een bouwgrond te financieren. Wel kan je van de woonbonus gebruik maken als je een lening afsluit voor zowel de aankoop van bouwgrond als voor de bouwwerken. Dus wie in 2014 nog een akte verleden krijgt voor zo’n gecombineerd krediet, valt binnen het huidige systeem van de woonbonus. Al moet je rekening houden met enkele beperkingen."

Deadline 31/12/16

"Om te kunnen genieten van de woonbonus moet de belastingplichtige de woning steeds uiterlijk op 31 december van het ontleningsjaar betrekken. Indien dit echter niet mogelijk is door de stand van de bouwwerken, dan wordt twee jaar respijt verleend.  Wie nu dus bouwgrond koopt en op de huidige woonbonus wil kunnen rekenen, moet dit jaar de akte nog verleden krijgen. En vervolgens de nieuw opgetrokken woning voor 31 december 2016 bewonen."

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/lening-bouwgrond-recht-op-woonbonus/