livios logo

Livios sprak Hilde Crevits: “Gebouwen moeten structureel energiezuinig gemaakt worden”

Hilde Crevits in gesprek met Livios: "In Vlaanderen heeft één op drie woningen nog geen dak- of zoldervloerisolatie, is er alleen maar enkel glas, is de verwarmingsketel ouder dan 20 jaar of is er een combinatie van die gebreken."

Foto Livios
  

Energie is alomtegenwoordig. Ook wie bouwt of verbouwt maakt belangrijke keuzes op energievlak. Livios vond het dan ook hoog tijd voor een gesprek met Vlaams Energieminister Hilde Crevits. Deze week brengen we de eerste van twee afleveringen van dit interview.

Vorige week pakte Hilde Crevits uit met een energiepremie voor lage inkomens. Zodat ook zij energiebesparende maatregelen kunnen treffen in hun woning. Want nu betalen ze te weinig belasting om van de fiscale aftrek te kunnen genieten. Meteen maakte de minister bekend dat er een soort derdebetalerssysteem komt. Men zou dan leningen kunnen afsluiten met banken voor energiebesparende maatregelen. Met de winst op de energiefactuur kan de lening vervolgens worden afbetaald. Dit zijn maar twee van de maatregelen waarmee Crevits het energieverbruik bij Vlaamse gezinnen tegen 2020 met 30% wil verminderen.

Hilde Crevits: “Gebouwen moeten door structurele ingrepen energiezuiniger worden. In Vlaanderen heeft één op drie woningen nog geen dak- of zoldervloerisolatie, is er alleen maar enkel glas, is de verwarmingsketel ouder dan 20 jaar of is er een combinatie van die gebreken. Tegen 2020 moet het mogelijk zijn om met een combinatie van maatregelen, zowel regelgeving als ondersteuning, de energieverspilling in energieverslindende woningen ongedaan te maken.”

Energieprestatiecertificaat

Een maatregel die overigens wat stof heeft doen opwaaien is de invoering van het energieprestatiecertificaat. Kent u de precieze datum van invoering ondertussen al?

“Neen, ik zal de verplichting pas opleggen als er voldoende erkende energiedeskundigen beschikbaar zijn om de certificaten op te maken. Anders zou de prijs voor het opstellen van een certificaat te hoog oplopen. Overeenkomstig de Europese richtlijn moet het energieprestatiecertificaat in elk geval ingevoerd zijn voor 4 januari 2009.”

Is er al meer duidelijkheid over de uiteindelijke kostprijs van het certificaat?

“De prijs zal uiteraard afhangen van het evenwicht tussen vraag en aanbod. Het is net daarom dat ik de verplichting pas opleg als er genoeg energiedeskundigen zijn om de vraag naar energieprestatiecertificaten te kunnen bijhouden. De gemiddelde prijs zal waarschijnlijk tussen 200 en 250 euro bedragen.”

Blijft er niet een heel deel van de woningen buiten schot die de eerste 30 jaar niet verkocht of verhuurd zullen worden?

“Inderdaad, de EPB-normen gelden alleen voor de vergunningsplichtige nieuw- en vernieuwbouw en de energieprestatiecertificaten gelden voor openbare gebouwen en voor koop en huur van woningen en op termijn ook andere gebouwen. Voor bestaande woningen zijn nog geen eisen opgelegd, maar wordt wel ondersteuning geboden door het federale belastingsvoordeel en de verschillende premies van netbeheerders, provincies en gemeenten. Bovendien proberen we met communicatiecampagnes Vlamingen ertoe aan te zetten energiebesparende ingrepen te doen en het gedrag aan te passen. Het Vlaams Energierenovatieprogramma 2020 past uiteraard in die oefening. En de stijging van de brandstofprijzen noopt mensen er hoe dan ook toe energie te besparen.”

Zonne-energie

Wat met zonne-energie? Op Vlaams niveau wordt die gepromoot met het systeem van groenestroomcertificaten dat in 2006 werd ingevoerd voor onbepaalde duur. Het wordt in 2008 verder gezet. Blijft de grootte van het bedrag ongewijzigd? Zal het systeem ook na 2008 blijven?

“Het systeem blijft zeker gehandhaafd. Maar de parameters moeten van tijd tot tijd worden bijgesteld. Het is namelijk de bedoeling van het systeem om de meerkost van groenestroom-opwekking in vergelijking met grijzestroomopwekking te vergoeden. De vraag is dan hoeveel meer groene stroom kost in vergelijking tot grijze. Het antwoord hangt af van een aantal parameters en vooral van de technologiekost en de brandstofprijzen. Als de technologiekost daalt, wordt groene stroom goedkoper. Als de brandstofprijzen stijgen, wordt grijze stroom duurder. En als beide zich samen voordoen, zoals de voorbije jaren voor de fotovoltaïsche zonnepanelen het geval was, krimpt het verschil in kosten tussen groene en grijze stroom. Bijgevolg moet de vergoeding dan ook worden aangepast om overcompensatie of oversubsidiëring te voorkomen. Op het ogenblik zijn nog geen beslissingen genomen of voorstellen goedgekeurd om het bedrag van 450 euro per 100 kWh te verlagen.”

Er is een federale belastingsvermindering en provinciale premies voor zowel zonneboilers als zonnecelpanelen. Volgen er nog bijkomende steunmaatregelen op Vlaams niveau?

“Neen, de Vlaamse steun wordt volledig geconcentreerd op de groenestroomcertificaten, omdat Vlaanderen niet zozeer geïnteresseerd is in zoveel mogelijk m² zonnepanelen, maar vooral in zoveel mogelijk kWh groene stroom. De certificatensteun vervangt dus de investeringssteun. En de toevoeging van een investeringspremie zou gewoon betekenen dat de opkoopwaarde van de groenestroomcertificaten wordt gereduceerd.”

Zonne-energie kende het voorbije jaar, mede door de groenestroomcertificaten, een enorme opmars. Is dit de energie van de toekomst?

“Misschien, maar voorlopig nog niet, net omdat de meerkost voor fotovoltaïsche zonnepanelen aanzienlijk hoger is dan voor windmolens of biomassa-installaties.”

Volgende week: Hilde Crevits over de energieaanpak van de verschillende gewesten en de rol van de architect in het EPB-verhaal.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/livios-sprak-hilde-crevits-gebouwen-moeten-structureel-energiezuinig-gemaakt-worden/