livios logo

Meer belastingvermindering door indexering

Foto Passiefhuis - Platform vzw
  

Sinds 1 januari zijn weer een aantal bedragen geïndexeerd die je recht geven op belastingvermindering. Goed nieuws dus voor bouwers en verbouwers. Een overzicht.

Energiepremies

Voor 8 categorieën van energiebesparende maatregelen, kan je van een belastingvermindering genieten van 40% van het bedrag van de werken die je hebt laten uitvoeren.

Voor een aantal energiebesparende maatregelen is het begrensde bedrag opgetrokken tot 2.770 euro voor inkomstenjaar 2009 / aanslagjaar 2010 bij nieuwbouw en renovatie. Dit bedrag bereik je bij een investering van 6.925 euro.

  • Vervanging van een oude stookketel door een condensatieketel, een biomassaketel (op hout of pellets) of een systeem van microwarmtekrachtkoppeling. De installateur kan je alle informatie verschaffen over welke specifieke ketels in aanmerking komen voor het fiscaal voordeel en welke installatie het beste past bij je woning. Ook voor het jaarlijks onderhoud van je cv-ketel heb je recht op fiscaal voordeel.
  • Plaatsing van een warmtepomp of andere systemen voor geothermische energie-opwekking.
  • Plaatsing van thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdsinschakeling.
  • Plaatsing van hoogrendementsbeglazing.
  • Isolatie van daken.
  • Uitvoeren van een energieaudit van de woning.
  • Installatie van een zonneboiler *
  • Plaatsing van zonnecelpanelen *

* Voor maatregelen die gebruik maken van zonne-energie is het begrensde bedrag opgetrokken tot 3.600 euro voor inkomstenjaar 2009 / aanslagjaar 2010 bij nieuwbouw en renovatie. Dit bedrag bereik je bij een investering van 9.000 euro.

Passiefhuis

Voor wie een passiefhuis bouwt, geldt een fiscale aftrek van 830 euro per jaar, gedurende 10 jaar, tegenover 790 euro vorig jaar. In totaal kan je dus 8.300 euro fiscaal recupereren. Vanaf inkomstenjaar 2009.
Lees meer over de voorwaarden in Passiefhuis, wat en waarom.

Belastingvermindering voor veilige woning

Wie zijn woning beveiligt tegen inbraak en brand komt in aanmerking voor een belastingvermindering. Deze niet cumuleerbare belastingsvermindering bedraagt 50% van de werkelijk gedane investeringen met een maximum van 690 euro tegenover 500 euro vorig jaar.
Lees ook: Belastingvermindering om woning te beveiligen

Het bedrag voor belastingvermindering waarop je recht hebt, bij een lening is nog niet bekend. Dit zou begin februari wel het geval zijn, meldt de Federale Overheidsdienst Financiën.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/meer-belastingvermindering-door-indexering/