livios logo

Nieuw modelcontract: leningsovereenkomst

Foto BNP Paribas Fortis
  

Of je nu een som geld leent of uitleent, duidelijke afspraken op papier zetten, is een absolute must! Alleen zo voorkom je eventuele problemen achteraf. Samen met advocatenkantoor Monard-D'Hulst pennen we alle do's & don'ts neer in een gratis te downloaden modelcontract.

Eenzijdig en zakelijk


  

Volgens het Burgerlijk Wetboek is een geldleningsovereenkomst een overeenkomst van verbruiklening (art. 1147 e.v.). Die is bovendien eenzijdig, want eens de som geld is afgegeven, zijn er geen verdere verplichtingen voor de uitlener. Een dergelijke overeenkomst is ook zakelijk. Ze komt pas tot stand als de ontlener de som geld ontvangt.

Schriftelijk bewijs

Er moet een bewijs bestaan van de afgifte van de geldsom, zoals een overschrijvingsbewijs of een bankafschrift. Verder verplicht artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek een schriftelijk bewijs bij overeenkomsten hoger dan 375 euro. Hier is een schriftelijke geldleningsovereenkomst belangrijk.

Evenveel exemplaren als partijen

Ook al is het niet verplicht voor leningsovereenkomsten, toch is het aan te bevelen om de overeenkomst tot geldlening op te maken in zoveel exemplaren als er partijen zijn. Volgens artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek is een onderhandse belofte, waarbij één partij zich tegenover een andere verbindt een geldsom te betalen, pas geldig indien die:

  • ofwel geheel met de hand door de ondertekenaar is geschreven,
  • ofwel naast deze handtekening de met de hand geschreven vermeldingen 'goed voor' of 'goedgekeurd voor' bevat, gevolgd door de som of de hoeveelheid in letters.

In ons gratis voorbeeldcontract passen we de tweede methode toe.

Plichten ontlener en uitlener

De ontlener moet:

  • zijn handtekening plaatsen,
  • eronder in zijn eigen handschrift 'goedgekeurd voor' noteren,
  • daaronder het bedrag voluit schrijven in letters (bijvoorbeeld 'vijftigduizend euro').

De uitlener moet ook zijn handtekening plaatsen. Tot slot moet de overeenkomst de datum vermelden waarop ze werd afgesloten.

Download modelcontract

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/nieuw-modelcontract-leningsovereenkomst/