livios logo

Recordjaar voor Gewaarborgd Wonen

Het agentschap Wonen-Vlaanderen kreeg vorig jaar 13.643 aanvragen voor de verzekering gewaarborgd wonen. Een record sinds de opstart in 1998. Maar niettemin slechts een fractie van het aantal dossiers dat in aanmerking komt. Uit een enquête van de bouwsite Livios blijkt dat de gratis verzekering van de Vlaamse overheid nog voor één op drie (ver)bouwers een nobele onbekende is.

De verzekering Gewaarborgd Wonen is volledig gratis.

Foto Assuralia
  

Ook al was 2013 een recordjaar qua aantal aanvragen, toch is John Romain van Immotheker kritisch: "Die 13.643 aanvragen niet veel voor, als je er vanuit gaat dat zo’n 60 tot 70 % van de leningovereenkomsten in aanmerking komt."


  

In onze Livios-enquête zegt meer dan de helft (54,1 %) van de mensen, die de lening wél kenden maar toch niet hebben aangevraagd, dat ze gewoonweg niet in aanmerking kwamen.

Foto BNP Paribas Fortis
  

Wie in zijn proefperiode zat, maakte vroeger geen aanspraak op de verzekering. Dat mogelijk struikelblok is sinds begin dit jaar weggenomen.

Foto Assuralia
  

Gratis

Wie leent voor de bouw, koop of renovatie van een woning in Vlaanderen, komt mits aan een aantal voorwaarden voldaan is in aanmerking voor een gratis verzekering gewaarborgd wonen. Deze loopt over een periode van tien jaar. Als je tijdens die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, komt de verzekering voor maximum drie jaar tussen in de aflossing van het woonkrediet. De tegemoetkoming bedraagt maximum 600 euro per maand.

1 op 3 kent verzekering niet

Alleen lijkt die verzekering, waarvan de kosten volledig gedekt worden door de Vlaamse overheid, haar doel voor een deel voorbij te schieten. Uit een enquête bij 572 lezers van de jaargids Verstandig Bouwen & Renoveren, die de afgelopen vijf jaar geld hebben geleend voor hun bouw- of verbouwproject, blijkt dat 30,1 % niet afwist van het bestaan van de verzekering.

Inhaalbeweging sinds 2012

Opmerkelijk bovendien, is dat slechts 27 % van de gezinnen door hun bankier op de hoogte werd gebracht. "Dat sluit ook aan bij onze bevindingen", weet Koen De Bock, hoofd van de Afdeling Financiële Instrumenten van het agentschap Wonen-Vlaanderen. "Daarom proberen we sinds 2012 met alle mogelijke middelen meer mensen te bereiken. Met onze website www.wonenvlaanderen.be, maar ook via de notarissen en banken."

Absoluut record

In 2012 lanceerde het agentschap een proefproject met een van de grootbanken. Meer dan 5.600 klanten die recent een lening hadden afgesloten en in aanmerking kwamen voor de verzekering, kregen van de bank een brief met informatie en de nodige documenten voor de aanvraag. "Het initiatief bleek zo succesvol dat de werkwijze voor alle nieuwe leningen toegepast werd. In 2013 kregen we 13.643 aanvragen. Het absolute record sinds de opstart in 1998", aldus De Bock.

"Aantal stelt weinig voor"

John Romain van Immotheker, een netwerk van onafhankelijke adviseurs voor hypothecair krediet, is niet onder de indruk. "Er is nog veel werk aan de winkel. Uit statistieken van de Nationale Bank blijkt dat er eind november 2013 al ruim 175.000 kredieten afgesloten waren. Stel dat 60 % in Vlaanderen werd afgesloten dan kom je uit op 105.000 dossiers. Daarmee vergeleken stellen die 13.643 aanvragen niet veel voor, als je er vanuit gaat dat zo’n 60 tot 70 % van de leningovereenkomsten in aanmerking komt."

Verzekering verplichten

Romain pleit er zelfs voor om de aanvraag van overheidswege te verplichten. "Dat zou in deze tijd van moeilijke economische conjunctuur en groeiende werkloosheid een voorbeeld zijn van goed beleid. Het idee achter de gratis verzekering is mooi, maar de implementatie moet veel beter kunnen."

Zorg dragen voor klanten

Ook de banken dragen volgens Romain hun verantwoordelijkheid. "Die verzekering zou in elk gesprek aan bod moeten komen. Dat is essentieel als je zorg draagt voor je klanten, een kwestie van integer handelen. Iemand die zijn werk verliest en kan bewijzen dat hij door zijn bankier nooit geïnformeerd werd over dit opvangnet, zou wel eens gelijk kunnen krijgen van een rechtbank."

Overheid moet beter communiceren

Volgens Greet Van Crieckingen, productmanager kredieten bij BNP Paribas Fortis, is het in eerste instantie aan de overheid om te communiceren. "Wij staan zeer positief tegenover de gratis verzekering gewaarborgd wonen. Zowel klant als bank hebben er voordeel bij. We sporen onze adviseurs ook aan om de verzekering in elk adviesgesprek te vermelden. Maar aangezien het een verzekering is van de Vlaamse overheid, staat zij in eerste instantie in voor de communicatie."

Of toch de banken?

De verzekeraars van hun kant wijzen ook naar de banken. Peter Wiels van Assuralia: "Er zijn weinig mensen die hun bouwplannen bespreken met een verzekeraar. Meestal wordt alles afgehandeld bij de bank. Het is dan ook vooral via dat kanaal dat de nodige informatie verstrekt zou moeten worden."

Maximum verkoopwaarde

In de Livios-enquête zegt meer dan de helft (54,1 %) van de mensen, die de lening wél kenden maar toch niet hebben aangevraagd, dat ze gewoonweg niet in aanmerking kwamen. Een mogelijk struikelblok is de door de bank geschatte verkoopwaarde die maximum 320.000 euro mag bedragen in Vlaanderen en 368.000 euro in de rand rond Brussel. In geval van nieuwbouw is die drempel soms snel overschreden.

Verzekering voortaan toegankelijker

Toch was de verkoopwaarde volgens het agentschap Wonen-Vlaanderen in het verleden niet het grootste knelpunt voor het verkrijgen van de gratis verzekering. Belangrijker waren de tewerkstellingsvoorwaarden. Wie in zijn proefperiode zat, maakte geen aanspraak. Maar omdat de proefperiode vanaf 1 januari 2014 is afgeschaft, in het zog van het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden, is dat struikelblok weggenomen.

Deur open voor meer aanvragen

Daarmee staat de deur alvast open voor nog meer aanvragen. Bovendien is het agentschap Wonen-Vlaanderen in de gesprek met Febelfin, de overkoepelende federatie voor de financiële sector, om voortaan alle banken ertoe aan te zetten hun klanten actief te informeren over de verzekering. "Wij zouden ze graag toekennen bij elke leningsovereenkomst die aan de voorwaarden voldoet. Daarom is toegankelijkheid onze hoofdbekommernis en onderzoeken we de mogelijkheden om op termijn tot een semiautomatische toekenning te komen", aldus De Bock.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/recordjaar-voor-gewaarborgd-wonen/