livios logo

Schuldsaldoverzekering duurder voor vrouwen

21 december 2012. Op die datum zou volgens de Maya's de wereld vergaan. Niet dus. Waar op die dag wel een einde aan kwam, was de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op gebied van de premieberekening voor levensverzekeringen. Dat heeft zo zijn gevolgen voor nieuw afgesloten schuldsaldoverzekeringen bij woonleningen. Wat betekent het voor jouw portefeuille? Wauthier Robyns, woordvoerder van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsbedrijven, verduidelijkt.

Zo zat het vroeger

Verzekeraars mogen de schuldsaldopremie niet langer afstemmen op het geslacht van de verzekerde.

Foto Assuralia
  

Mannen betaalden vroeger meer voor een schuldsaldoverzekering dan vrouwen. Omdat vrouwen ouder worden, klonk het dan wel eens. "Het klopt dat de premie voor mannen hoger lag voor tijdelijke overlijdensverzekeringen, zoals de schuldsaldopolis. Maar die redenering klopt niet", zegt Robyns. "Een verzekeraar kijkt voor tijdelijke overlijdensverzekeringen, zoals de schuldsaldopolis, niet zo zeer naar levensverwachting, maar houdt vooral rekening met sterfterisico: hoe groot is de kans dat iemand overlijdt tijdens de looptijd van de polis? En dat risico probeert de verzekeringsmaatschappij aan de hand van verschillende factoren in kaart te brengen. Onder meer via de factoren 'leeftijd' en 'geslacht'.

Leeftijd

"De kans is groot dat nieuwe factoren een rol zullen spelen bij het bepalen van het risico. Of dat bestaande criteria belangrijker worden", aldus Robyns van Assuralia.

Foto Assuralia
  

Robyns verduidelijkt met een voorbeeld. "Aan de ene kant heb je iemand van 30 die een schuldsaldoverzekering afsluit voor zijn bouwlening over een periode van 20 jaar. Aan de andere kant heb je iemand van 62 die hetzelfde wil doen. De kans dat de eerste voor zijn vijftigste overlijdt, ligt een pak lager dan dat de tweede sterft voor zijn 82ste. In die zin speelt leeftijd uiteraard een rol bij de premiebepaling."

Vrouwen leven langer... en dan?

"De verzekeraars moeten hun tarieven aanpassen. Hoe ze dat doen, bepalen ze zelf."

Foto BNP Paribas Fortis
  

Het wordt ook duidelijk waarom de factor 'levensverwachting' een kleinere rol speelt in het sterfterisico. "Voor dertiger loopt de polis af op zijn of haar vijftigste. Dat vrouwen langer leven is leuk voor hen, maar speelt voor de verzekeraar geen rol (lacht). Of de verzekerde nu 74 of 78 wordt, speelt voor het sterfterisico geen rol."

Geslacht

Robyns: "Het staat vast dat vrouwen meer zullen moeten betalen dan vroeger."


  

Het geslacht was voor 21 december 2012 wel op een andere manier bepalend. "Het sterfterisico bij mannen ligt hoger. Simpel: je hebt nu eenmaal minder vrouwen die op motorfietsen rijden en minder vrouwelijke werkkrachten in een sector zoals bijvoorbeeld dakbedekking. En daarom moest je als man meer betalen voor je schuldsaldo."

Zo zit het nu

Maar dat onderscheid op basis van geslacht is nu definitief verleden tijd. "In heel Europa mogen verzekeraars niet langer rekening houden met het geslacht van de verzekerde. Het tarief moet voor mannen en vrouwen hetzelfde zijn. Een unisekstarief dus", vertelt Robyns.

Aangepaste tarieven

En wat betekent dat in de praktijk? "Dat verzekeraars hun tarieven moeten aanpassen. Hoe ze dat doen, bepalen ze zelf. Stel nu dat ze hun premie voor vrouwen omhoog trekken tot het niveau van mannen. Ze weten immers niet bij wijze van spreken of hun volgende klant een man of vrouw zal zijn. Door hun hoogste premie als maat te nemen, dekken ze zich voldoende in. Een simpele oplossing, maar of hun tarieven dan aantrekkelijk blijven, is nog maar de vraag."

BMI tot woonplaats

"De kans is groter dat nieuwe factoren een rol zullen spelen bij het bepalen van het risico. Of dat bestaande criteria belangrijker worden. Als 'geslacht' wegvalt, zullen verzekeraars op andere manieren proberen om een zo goed mogelijke inschatting te maken. Aan de hand van het BMI bijvoorbeeld." Met deze Body Mass Index kan je nagaan of een persoon kampt met overgewicht. "En aan overgewicht zijn nu eenmaal allerhande risico's verbonden."
"Er zijn ook verzekeraars die de woonplaats in rekening brengen: in een industriestreek of te midden het groen. Naast het typische onderscheid roker versus niet-roker zullen dus ook andere gezondheidsgebonden factoren de premie mee gaan bepalen."

Duurder of goedkoper?

Dan de concrete vraag: betaal je voortaan meer voor je schuldsaldo? Assuralia voorspelt een stijging, terwijl het consumentenmagazine Test Aankoop een daling verwacht. Tegenstrijdig? Robyns nuanceert. "Zoals ik al zei zal de uiteindelijke premie op verschillende manieren bepaald worden, naargelang de verzekeraar. Algemeen wordt wel verwacht dat vrouwen fors meer zullen betalen, terwijl mannen wat minder moeten neertellen. Test Aankoop bekijkt de situatie voor een heteroseksueel koppel. Het meerbedrag dat de vrouw moet neertellen, wordt dan misschien gecompenseerd door de lagere premie voor de man. Voor de individuele vrouw is de kans onbestaande dat het goedkoper wordt", besluit Robyns.

Vragen?

Zit jij nog met vragen over de schuldsaldopolis of verzekeringen in het algemeen? Leg ze op ons forum voor aan een expert van Assuralia!

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/schuldsaldoverzekering-duurder-voor-vrouwen/