livios logo

Stap 9: Kadaster en btw-aangifte

De allerlaatste stap in je hele bouwproject. Enerzijds moet je het kadastraal inkomen van je woning laten vaststellen, anderzijds een btw-aangifte indienen.

Kadastraal inkomen

Iemand van het kadaster zal het kadastraal inkomen van je woning komen vaststellen.

Foto Arkana
  

Je moet een btw-aangifte indienen zodat kan nagegaan worden of je genoeg btw hebt betaald bij de bouw van je huis.

Foto Blavier
  

Na de ingebruikname van je nieuwbouwwoning, moet je dat binnen de 30 dagen melden bij het controlekantoor van het kadaster. Dit mag je zeker niet vergeten, aangezien je dan niet alleen een administratieve, maar ook een strafrechterlijke boete riskeert.

Na de melding, zal iemand van het kadaster persoonlijk je kadastraal inkomen komen vaststellen. Dit wordt nadien meegedeeld met een aangetekende brief.

Het kadastraal inkomen (ki) komt in principe overeen met het nettobedrag dat je zou innen wanneer je je woning gedurende één jaar verhuurde. Je moet er wel rekening mee houden dat men hiervoor nog steeds de huurwaarden van 1975 hanteert en dat het kadastraal inkomen jaarlijks geïndexeerd wordt.

Btw

Bouw je een nieuwe woning, dan geldt in ons land een btw-tarief van 21 %. Dit tarief is van toepassing op de werkuren en bouwmaterialen van de aannemers, én op de bouwmaterialen die je zelf hebt aangebracht.

Om achteraf te kunnen controleren of je inderdaad voldoende btw hebt betaald, maakt het btw-kantoor gebruik van je btw-aangifte. Deze moet je binnen de drie maanden na ontvangst van het kadastraal inkomen indienen bij het kantoor waarvan je de aangifte hebt ontvangen. Als je de aangifte niet indient, kan je hiervoor een boete krijgen van 25 tot 2.500 euro. Heb je een boete gekregen, dan moet je alsnog de aangifte indienen.

Wanneer blijkt dat je niet voldoende btw betaald hebt, moet je het verschil bijbetalen én mag je je mogelijk nog aan een boete verwachten.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/stap-9-kadaster-en-btw-aangifte/