livios logo

Verzekering gewaarborgd wonen

Deze polis beschermt personen die een lening zijn aangegaan voor de aankoop, bouw of renovatie van een woning gratis tegen inkomensverlies. De Vlaamse overheid betaalt de volledige premie voor deze verzekering, als je aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

Lening

 • Je leent minstens 50.000 euro om een woning te bouwen of te kopen (al dan niet met renovatie), of 25.000 euro voor louter renovatiewerken.
 • Je dient je aanvraag in ten laatste een jaar na de eerste kapitaalsopname van je lening.
 • Leningen voor herfinanciering en overbruggingskredieten komen niet in aanmerking.

Woning

 • Je woning ligt in het Vlaamse Gewest. Jij en je mede-leners hebben geen andere woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik, tenzij deze ongeschikt is verklaard.
 • De waarde van je woning mag door de bank niet hoger geschat zijn dan 320.000 euro. (In de gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en in enkele gemeenten van het arrondissement Leuven is dit maximumbedrag 368.000 euro.
 • Je hebt voor dezelfde woning nog geen verzekering gewaarborgd wonen gehad.

Werk

Werknemers

Op de aanvraagdatum en tijdens de twaalf maanden voor de aanvraagdatum werkte je minstens deeltijds met:

 1. een contract van onbepaalde duur waarvan de proefperiode al voltooid is
 2. met een contract van bepaalde duur
 3. of op basis van een uitzendcontract.

Zelfstandigen

Op de aanvraagdatum oefen je je zelfstandige activiteit al minstens twaalf maanden uit in hoofdberoep.

Arbeidsgeschiktheid

Als aanvrager moet je volledig arbeidsgeschikt zijn en op het moment van de aanvraag twaalf volledige maanden gewerkt hebben. Uitzonderingen hierop zijn onderbrekingen door infectieziekten van beperkte duur of zwangerschapsverlof.

Inkomen

Er gelden alleen inkomensgrenzen als je leent voor nieuwbouw waarbij de bouwvergunningsaanvraag dateert van vóór 1 januari 2012 en het E-peil van je woning hoger is dan E70.

passiefhuis witte gevelsteen Ortelius

Foto De Saegher Steenfabrieken
  

tourcoing.JPG

Foto Sibomat NV
  

Duur en bedrag

 • 10 jaar lang ben je verzekerd.
 • In geval van arbeidsongeschiktheid komt de verzekering maximaal 36 maanden tussen.
 • In geval van onvrijwillige werkloosheid komt de verzekering tot 2 keer maximaal 18 maanden aaneensluitend tussen.
 • De tegemoetkoming bedraagt maximum 500 euro. Voor nieuwbouwers met een inkomen lager dan de vermelde inkomensgrenzen die een woning bouwen die voldoen aan de energieprestatienorm, bedraagt de maximum tussenkomst 600 euro.
 • De tussenkomst stopt voor wie niet langer onvrijwillig werkloos is.
 • De tussenkomst van de verzekering gaat pas na drie maanden werkloosheid of arbeidsongeschiktheid van start.

Info en aanvragen

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/verzekering-gewaarborgd-wonen/