livios logo

Verzekering tegen natuurrampen de hoogte in

Foto Livios
  

Foto BNP Paribas Fortis
  

De verzekering tegen natuurrampen, die gekoppeld is aan de brandverzekering, wordt duurder. Verzekeringsmaatschappijen kondigen in verschillende kranten aan dat ze de premie voor deze verzekering gaan verhogen.

Bijna alle Belgen zijn verzekerd tegen brand. Sinds 2006 komt de brandverzekering ook verplicht financieel tussen bij natuurrampen. Wettelijk worden onder andere overstromingen, het buiten de oevers treden van waterlopen, kanalen, meren, vijvers of zeeën door neerslag, smelten van sneeuw of ijs, een dijkbreuk of een vloedgolf als natuurramp erkend. Onder overstromingen vallen ook het overlopen of opstuwen van de openbare riolen.

Najaarsstorm

De laatste jaren is het aantal natuurfenomenen sterk toegenomen. Zowel in aantal als in kostprijs. Zo steeg het aantal uitgekeerde schadegevallen in 2008 naar 16.000 en werd er 63 miljoen euro uitgekeerd. In 2007 was dit nog 30 miljoen voor 7.300 schadegevallen. “Concrete cijfers voor 2009 zijn er nog niet. De najaarsstormen kunnen deze cijfers nog snel doen veranderen”, zegt Peter Wiels van Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsmaatschappijen.

“Verzekeraars zijn nu veel beter in staat dan in 2006 om in te schatten hoe groot de risico’s van natuurrampen zijn en kunnen dus ook beter de precieze premies berekenen. Vandaar de verhogingen”, aldus Wiels. AG Insurance kondigde al aan dat de premie zal stijgen van 3,25 naar 5 euro per 25.000 euro verzekerde waarde. Voor een woning van 300.000 euro is dat dus 60 euro. De algemene premie voor brandverzekeringen bij AG Insurance zal zo’n 3 % stijgen. Bij AXA circuleert een cijfer van 3 à 4 %.

Risicogebied

Slechts 1 % van de woningen in België ligt in risicogebied. Wie in risicogebied woont, moet een hogere premie betalen voor de natuurrampenverzekering. De premie is doorgaans zo’n vier keer duurder dan voor woningen buiten risicogebied.

Lees hier meer over de brandverzekering.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/verzekering-tegen-natuurrampen-de-hoogte-in/