livios logo

Vlaming wil BTW-verlaging om bouwen goedkoper te maken

Voorstellen Vlaamse overheid vinden geen genade bij Vlaamse bouwers.

Foto Marchetta bouwgroep
  

Een BTW-verlaging en meer en hogere bouwpremies. Dat zijn volgens de Vlaamse bouwers de manieren bij uitstek om bouwen weer betaalbaar te maken. Dat blijkt uit een enquête die Livios bij zijn lezers gehouden heeft. Uit de polling blijkt ook dat de bouwers weinig heil zien in de maatregel die de Vlaamse overheid vorige week verkondigde, namelijk het versneld op de markt brengen van bouwgronden uit de woonuitbreidingsgebieden.

De Vlaamse overheid besliste in haar zomerakkoord van 21 juni al dat ze de kandidaat-bouwers een steuntje in de rug wil geven door versneld bouwgronden uit de woonuitbreidingsgebieden op de markt te brengen. Met deze ingreep hoopt de overheid de prijs van de bouwgronden op zijn minst stabiel te houden.

Foto Bouw Groep Eijssen
  

Maar hoe denkt de gemiddelde bouwheer in Vlaanderen over dit initiatief en welke maatregelen van de overheid zou hij graag zien om zijn bouwproject financieel draagbaar te maken? De afgelopen week ging Livios dit na in een polling. 663 lezers hebben via de polling hun mening te kennen gegeven. Hieruit blijkt dat de recente beslissing van de overheid slechts voor een kleine minderheid (5 %) dé oplossing is.

Premies en BTW-verlaging zijn volgens de Vlaamse bouwers wél de middelen bij uitstek om bouwen terug goedkoper te maken. 32 procent van de Vlaamse kandidaat-bouwers is voorstander van een BTW-verlaging op nieuwbouwprojecten. 29 procent ziet meer heil in een ruimer premiestelsel van de overheden.

BTW-verlaging

Foto Bouwbedrijf Stessens
  

Dat het voorstel van de BTW-verlaging zo hoog scoort, is niet verwonderlijk. Je hebt er als bouwer snel profijt van en het bedrag dat je er mee uitspaart kan hoog oplopen. Momenteel betaal je als bouwer 21 % BTW op een nieuwbouwproject. Voor werken aan een woning OUDER dan 5 jaar bedraagt het BTW-percentage slechts 6 %. De Vlaamse bouwers zouden het - net als de beroepsorganisaties die hier al lang voor ijveren - enorm welkom vinden als het 6%-tarief ook zou gelden voor nieuwbouwwoningen. Voor een woning van EUR 150.000 zou dit neerkomen op een totaal verschil van EUR 22.500 (EUR 31.500 t.o.v. EUR 9.000 BTW) oftewel 907.425 BEF. Deze maatregel is voor de Overheid niet zo duur als je zou denken omdat er een enorm terugverdieneffect op zit. Door de BTW te verlagen van 21 % tot 6 % zou het zwartwerk in nieuwbouwprojecten namelijk enorm verlagen waardoor de overheid dus twee vliegen in én klap kan slaan. Minister van financiën Didier Reynders heeft trouwens het voorstel van een BTW-verlaging zelf ook al eens aangehaald in de aanloop van de begrotingsbesprekingen voor 2001, maar dit werd toen niet weerhouden en het is later ook niet meer ter sprake gekomen.

Vrije markt

Foto Marchetta bouwgroep
  

Tweede in de rij van mogelijke maatregelen is een uitbreiding van het premiestelsel (29 %) dat de verschillende overheden momenteel al aanbieden. Een merkwaardige vaststelling, vooral omdat de huidige renovatie- en nieuwbouwpremie van de Vlaamse overheid geen onverdeeld succes zijn. Misschien volstaat het al wanneer de overheid de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een premie herziet.

Opvallend in de uitslag is dat toch 16 % van de ondervraagden van oordeel is dat de overheid gewoon de vrije markt op zijn beloop moet laten en dus niets moet ondernemen om bouwen betaalbar te maken. De twee andere keuzemogelijkheden; belastingprofijt (8 %) en speculatietaks (10 %) scoorden niet bijzonder hoog, maar deden het toch nog altijd beter dan de verhoging van het aantal bouwgronden op de markt. De speculatietaks maakte deel uit van een voorstel dat enkele AGALEV-politici uitgebracht hadden, maar dat op weinig begrip kon rekenen van de coalitiepartners. .

De nuchtere cijfers

(Hoe) moet de overheid bouwen betaalbaar maken?

Ja, meer premies:29%
Ja, belastingprofijt: 8%
Ja, BTW-verlaging: 32%
Ja, meer gronden: 5%
Ja, speculatietaks: 10%
Nee, vrije markt: 16%

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/vlaming-wil-btw-verlaging-om-bouwen-goedkoper-te-maken/