livios logo

Heropname hypothecair krediet op vijf jaar interessant?

Vraag

Mijn man en ik hebben in mei 1995 een hypothecair krediet genomen op 20 jaar. Wij vragen ons af of een heropname (voor renovatie) fiscaal nog interessant is indien we enkel de intresten fiscaal kunnen inbrengen. We zouden maar een looptijd van 5 jaar nemen en dan kan je enkel nog intresten fiscaal inbrengen, geen kapitaal. Mijn man is bijna 56 jaar en wil niet nog eens 10 jaar afbetalen. Ons KI is rond 850 euro en het te ontlenen bedrag zou 25.000 euro op 5 jaar zijn.

Antwoord

“Indien een lening voor het verbouwen van een woning aangegaan wordt met een looptijd van minder dan 10 jaar, kan deze lening inderdaad niet in aanmerking komen voor de woonbonus of voor een belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen", legt Greet Van Criekingen van BNP Paribas Fortis uit.

"De interesten van een dergelijke lening kunnen onder bepaalde voorwaarden wel gebruikt worden voor het wegwerken van belastbare onroerende inkomsten via de zogenaamde “gewone interestaftrek” die toegekend wordt door de Federale Overheid, of via een belastingvermindering op de interesten die toegekend wordt door het bevoegde Gewest."

"Om van deze mogelijkheid nuttig gebruik te kunnen maken, moeten er uiteraard belastbare onroerende inkomsten zijn. Dit zal het geval zijn indien je volle eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of bezitter bent van andere onroerende goederen dan de zogenaamde “eigen” woning. De “eigen” woning is doorgaans de gezinswoning, zijnde de woning waar je je hoofdverblijfplaats hebt."

"Uit je vraagstelling meen ik te begrijpen dat de verbouwingen betrekking zouden hebben op de gezinswoning, en dus de “eigen” woning, en dat je geen andere onroerende goederen hebt die je moet vermelden in jouw belastingaangifte. Heb je geen andere onroerende goederen dan de “eigen” woning en verwacht je er ook geen te verwerven in de nabije toekomst, dan zal je geen daadwerkelijk fiscaal voordeel kunnen bekomen voor de interesten van een eventuele verbouwingslening.”

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/vraag/26242/heropname-hypothecair-krediet-op-vijf-jaar-interessant/