livios logo

Bijlenen

Vraag

Ik heb al een hypothecaire lening lopen, waarvoor ik nog 50 aflossingen moet doen. Kan ik bijlenen bvb. 25.000 euro? Moet ik dan opnieuw dossierkosten betalen? Waaraan kan ik het geleende geld spenderen (bvb. Aanleg tuin, oprit, enz.)?

Antwoord

Philippe Roisin van Fortis bank geeft een antwoord op je vraag:

Door de "algemene hypotheek" is het mogelijk om, op een bestaand krediet, afgeloste kapitalen te hergebruiken onder de vorm van een nieuw krediet dat gedekt blijft door de bestaande hypotheek.

Een wederopname bestaat er dus in dat de kredietnemer gedurende de looptijd van een hypothecair krediet, het kapitaal dat hij al heeft terugbetaald, opnieuw opneemt onder de vorm van een nieuw krediet.

Steeds met onroerende doeleinden, zodat het opnieuw onder toepassing valt van de wet op het hypothecair krediet.

Modaliteiten

Bij elke wederopname wordt een nieuwe kredietovereenkomst afgesloten. Het nieuwe krediet valt echter onder de "paraplu" van de bestaande hypotheek, dit wil zeggen: de nieuwe kredietverbintenis wordt ook gedekt door de reeds bestaande hypothecaire inschrijving die tot waarborg van het oorspronkelijke krediet genomen werd. Of met andere woorden, na de wederopname waarborgt de bestaande hypothecaire inschrijving twee afzonderlijke kredieten.

Het betreft een volwaardig nieuw woonkrediet en krijgt dus een eigen:

• periodieke rentevoet

• renteschommelingen

• referte-index

• variabiliteitsperiode

• looptijd

mét de bestaande hypothecaire zekerheid.

Bedrag

Meestal zijn minimum bedragen voorzien om een wederopname te mogen doen. Dit wil zeggen dat men slechts een wederopname kan doen wanneer men bijvoorbeeld minimaal € 12.500 wederopneemt.

• maximum: het reeds terugbetaalde kapitaal op het oorspronkelijke krediet

• minimum: 10 % van het initiële kredietbedrag met als absoluut nieuw kredietminimum € 12.500.

Looptijd

Zelfde maximum looptijden als voor de woonkredieten, zodat het nieuwe krediet de einddatum van het oorspronkelijk krediet mag overschrijden. De dertigjarige geldigheid van de hypotheekinschrijving vormt wel een beperking, tenzij de ontlener de inschrijving hernieuwt op zijn kosten.

Voordelen

• geen nieuwe hypotheekkosten (kosteloos hergebruik van de bestaande inschrijving)

• geen notaris- of aktekosten (de kredietovereenkomst gebeurt onderhands)

• wel dossierkosten

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/vraag/9264/bijlenen/