livios logo

Wegwijs door je belastingaangifte

Voor de papieren versie is het na vandaag te laat. Maar wie zijn personenbelasting via Tax-on-web invult, heeft nog tijd tot 17 juli. Voor jou zetten we op een rijtje welke energiebesparende investeringen uit 2012 een belastingvoordeel opleveren.

Een vakje apart

Voor de categorie energiebesparende maatregelen zijn er maar liefst 20 nieuwe vakjes.


  

Want zoals we een tijdje geleden al aankondigden, is de nieuwe belastingbrief er met in totaal 770 codes niet makkelijker op geworden. Zeker voor wie de afgelopen jaren investeerde in energiebesparende maatregelen voor zijn woning. Voor die categorie kwamen er 20 nieuwe vakjes bij.

Welke investeringen?

Vanaf aanslagjaar 2013 komt enkel dakisolatie nog in aanmerking voor een belastingvermindering.

Foto ISOVER
  

Vorig jaar kon je heel wat energiebesparende investeringen inbrengen in de personenbelasting. Die zijn vanaf aanslagjaar 2013 nagenoeg allemaal afgeschaft. Enkel voor dakisolatie krijg je nog een belastingvermindering van 30 % van de uitgaven, met een maximumbedrag van 2.930 euro. Lag het investeringsbedrag hoger? Dan kan je het surplus niet meer overdragen naar de drie volgende aanslagjaren.

Tot en met 27/11/11...

Voor de installatie van zonnepanelen kan het maximumbedrag van 2.930 euro eventueel nog opgetrokken worden tot 3.810 euro.

Foto Groep Huyzentruyt nv
  

Om te vermijden dat er heel wat (ver)bouwers uit de boot vallen na deze afschaffing, werd een overgangsregeling uitgewerkt. Of je voor je investering nog iets terugkrijgt, hangt nu af van de datum waarop je bestelbon is opgemaakt. Is die gedateerd en ondertekend op ten laatste 27 november 2011? Dan kan je voor deze investeringen nog van een fiscale aftrek genieten van 40 % met een maximumbedrag van 2.930 euro. Lag je investeringsbedrag hoger dan dit maximumbedrag? Dan kan je dit ook nog overdragen naar de drie volgende belastbare tijdperken. Voor de installatie van zonnepanelen kan dit eventueel ook nog opgetrokken worden tot 3.810 euro.

Na 28/11/11...

Zowel het onderhoud als de installatie van een nieuwe stookketel komt in aanmerking voor een fiscaal voordeel, als de factuur is opgemaakt voor 28 november 2011.

Foto Viessmann Belgium bvba
  

Bestelbonnen opgemaakt na 28 november 2011 leveren geen belastingsvoordeel meer op, behalve voor dakisolatie.

Nieuwbouw versus renovatie

Heb je een woning ouder dan vijf jaar, een bestelbon getekend op uiterlijk 27 november 2011 en betaald in de loop van 2012? Dan komen volgende werken in aanmerking voor een belastingvermindering:

  • Zonneboiler
  • Fotovoltaïsche panelen
  • Energieaudit
  • Geothermische warmtepomp
  • Hoogrendementsbeglazing
  • Dakisolatie
  • Thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdinschakeling
  • Vervanging oude stookketel door condensatieketel, warmtepomp, micro-wkk of stookketel op hout
  • Onderhoud stookketel

Voor nieuwbouwwoningen zijn dat enkel de plaatsing van een geothermische warmtepomp, zonneboiler en fotovoltaïsche panelen.

Waar invullen?

De diverse codes voor energiebesparende investeringen vind je op de belastingaangifte terug in Vak X, rubriek K. Let op: er is een onderscheid tussen investeringen die uitgevoerd werden in één of in meerdere woningen, en in woningen die al dan niet vijf jaar in gebruik zijn. Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar de Federale Overheidsdienst Financiën.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/wegwijs-door-je-belastingaangifte/