livios logo

Woonbonus: hoe moet het verder?

De woonbonus maakt onze huizen duurder. Dat is het besluit van een studie van de KU Leuven. Voor sommigen het signaal om de woonbonus te heroriënteren. Anderen vinden dan weer dat de studie te kort door de bocht gaat.

"Beperk bonus in tijd en verlaag registratierechten"

De VCB en Certes plaatsen vraagtekens bij het rapport van de KU Leuven: de woonbonus is maar één stuk in de totale prijspuzzel.


  

CIB Vlaanderen: "De overheid geeft met de woonbonus, maar neemt met de registratierechten."


  

Certes ziet dat jongeren moeilijker aan een lening raken: "Door de woonbonus te verschuiven naar de lagere inkomens kan hierop ingespeeld worden."


  

De Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) pleit voor een 'slimme hervorming'. "Door het maximale aftrekbare bedrag te bevriezen voor wie al een hypothecaire aftrek geniet", luidt hun reactie. "Voor de nieuwe contracten is het dan weer raadzaam om de woonbonus in de tijd te beperken en de steun in de eerste jaren van de aankoop te maximaliseren."

CIB Vlaanderen vindt dat het debat ook over de registratierechten moet gaan. "Daar waar de overheid eigenaars steunt via de woonbonus, neemt ze ook gulzig via de torenhoge registratierechten. Wij blijven pleiten voor een vereenvoudiging en een nieuwe verlaging." Welke impact de registratierechten hebben op de totaalprijs van een bouwgrond, lees je in het artikel Staar je niet blind op de aankoopprijs van een bouwgrond.

"Behoud de woonbonus"

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is duidelijk: "Wij bestrijden de conclusie van de KU Leuven dat de stijging van de prijzen voor woningen te wijten is aan de woonbonus. Wij zijn van oordeel dat heel wat andere factoren een rol hebben gespeeld. Zoals de forse toename van het aantal gezinnen en de toenemende schaarste aan nog onbebouwde bouwpercelen. Daardoor is de vraag naar bijkomende woningen sterk toegenomen terwijl het aanbod beperkt bleef."

"Bovendien hebben we kunnen vaststellen dat de prijzen voor bijvoorbeeld appartementen al sterker zijn gestegen voor de invoering van de woonbonus in 2005." Tevens wijst de VCB erop dat de bouwkosten de laatste jaren nagenoeg constant zijn gebleven. "Vandaar dat we naar de nieuwe Vlaamse regering blijven pleiten voor een onverkort behoud van de woonbonus, met name voor wie een nieuwe woning bouwt of een bestaande woning renoveert."

 "Nieuwbouw en renovatie van de gezinswoning"

Eenzelfde geluid bij Bouwunie: "Bouwunie pleit voor het oriënteren van de woonbonus naar de nieuwbouw en de renovatie van de gezinswoning. Dergelijke investeringen ondersteunen de gezinnen, stimuleren de bouwsector, zorgen dus voor omzet en jobs en genereren inkomsten voor de overheid."

"De woonnoden in Vlaanderen zijn groot en zullen in de komende jaar nog toenemen én wijzigen door de demografische evolutie, de gezinsverdunning, de veroudering van het huidige woningenpark, de moderne wooncomforteisen en de normen inzake energie-efficiëntie en duurzaamheid. Steun aan de nieuwbouw en de aanpassing van de bestaande woningen om tegemoet te komen aan deze uitdagingen, is dus erg belangrijk."

"Meer gericht op jongeren"

Certes, dat onafhankelijke vastgoedmakelaars verenigt, plaatst net zoals de VCB enkele kanttekening bij de studie. "We stellen vast dat de woningprijzen door meerdere factoren beïnvloed worden, zoals andere fiscale maatregelen, eigen vermogen, het economisch en politiek klimaat, de rente, de ontleningscapaciteit en vraag versus aanbod."

Over die ontleningscapaciteit: "De strengere leenvoorwaarden van banken van de laatste jaren verzekeren een stabiele markt om doemscenario's zoals bijvoorbeeld eerder in Nederland en Amerika te voorkomen. Als gevolg hiervan wordt lenen steeds moeilijker voor jongeren die de aankoop van een woning in toenemende mate uitstellen door langer te huren en zo een eigen spaarpot te kunnen opbouwen. Door de woonbonus te verschuiven naar de lagere inkomens kan hierop ingespeeld worden."

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/woonbonus-hoe-moet-het-verder/