livios logo

Woonkredieten nog goedkoper door lage rentevoet

De al historisch lage rentevoeten voor woonkredieten staan op hun laagste punt in meer dan 10 jaar. Sinds maart 2014 daalden deze verder met 0,5% in augustus 2014. Nu je huidig krediet  herzien of een nieuw woonkrediet aangaan kan een fikse besparing opleveren. Greet Van Criekingen van BNP Paribas Fortis geeft tekst en uitleg.

Greet Van Criekingen van BNP Paribas Fortis verwacht tot in 2016 erg lage en vrij stabiele rentevoeten.

Foto BNP Paribas Fortis
  

Een herfinanciering is pas interessant vanaf een renteverschil van 1%.


  

Oorzaak?

Wat veroorzaakt deze lage hypotheekrente? "Hoe goedkoper het is voor een bank om fondsen te verwerven, hoe lager de hypotheekrente is. Omdat de economische groei en het consumentenvertrouwen laag zijn, is er minder vraag naar kredieten. De zwakke koers van de dollar en een verlaging van de langetermijnrente door de Europese Centrale Bank spelen ook een rol", legt Greet Van Criekingen uit.

Van Criekingen benadrukt: "Niet enkel mensen die hun lening willen herzien, maar ook mensen die een lening willen aangaan kunnen hier nu munt uit slaan".

Lage rentevoet tot 2016?

Hebben de rentevoeten een absoluut dieptepunt bereikt? "De rentevoeten voor woonkredieten blijven waarschijnlijk ook de komende twee jaar erg laag en vrij stabiel zolang een heropleving van de economie en inflatie uitblijft". 

Renteverschil van 1%

15% van alle woonkredieten bij BNP Paribas Fortis werden tussen maart en augustus herzien. Dit is een lichte stijging in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Maar wanneer loont een herfinanciering van je woonkrediet? Meestal pas vanaf een renteverschil van 1%. "Als je je woonkrediet laat aanpassen bij je eigen bank, moet je dossierkosten en een wederbeleggingsvergoeding van 3 maanden betalen. Als je aanklopt bij een andere bank, komen er nog extra notaris- en dossierkosten bij”, aldus Van Criekingen. Een andere bank dan je eigen bank doet dan weer vaak extra prijsinspanningen om deze kosten te compenseren. Lees hier alles over de bijkomende kosten.

Elk geval apart

Vaak beseffen mensen echter niet dat elke rentevoet herzien kan worden, zowel vast als variabel. En dat loont nu vaak de moeite. “Maar niet voor elke klant is een herfinanciering even interessant. Veel hangt ook af van de nog resterende looptijd van je krediet, het type woning, de privésituatie van de klant en het kredietrisico".

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/woonkredieten-nog-goedkoper-door-lage-rentevoet/