livios logo

Zijn besparingen ‘energiezuinig bloedbad'?

“Een drama voor de individuele bouwheer”, zo noemt het Passiefhuis-Platform in een persbericht het schrappen van de steunmaatregelen voor het bouwen van energiezuinige huizen, passief- en nulenergiewoningen. Bouwheren hadden tot voor kort immers recht op een belastingsvermindering als ze verder gingen dan de minimale epb-eisen. Die verminderingen zouden - volgens de laatste stand van zaken - nu helemaal verdwijnen.

Zeer kleine maatschappelijke kost...

Foto Passiefhuis - Platform vzw
  


  

Foto Bostoen
  

PHP rekende echter uit dat deze steunmaatregelen om het energiezuinig bouwen aan te zwengelen slechts een kleine kost betekenen. "De geïndexeerde belastingvermindering bedraagt voor een nulenergiewoning jaarlijks 1.700 euro. De jaarlijkse budgettaire impact daarvan is worst case scenario (alle aanvragen zijn van het type nulenergiewoning) dan: 200 x 1.700 = 340.000 euro of 0,1% van het budget van de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen."

... maar drama voor de individuele bouwheer

"Nochtans is de afschaffing ervan wél een groot verschil, zeg maar drama, voor de individuele bouwer: Zij die vandaag hun certificaat aanvragen of in voorbereiding daarvan zijn, zijn bouwers die al twee jaar geleden hun plannen opmaakten en hun budget bijeenzamelden en hun bouwvergunning rondkregen. Zij hebben de investering dan ook al lang gedaan en rekenen dan ook op de wettelijk voorziene belastingvermindering."

Op zoek naar 25.000 euro

Bouwheren die deze vermindering inrekenden in hun bouwbudget komen nu dus bedrogen uit. "Dit fiscaal voordeel afschaffen betekent voor deze gezinnen prompt een bijkomend te financieren kapitaal dat in het geval van een nulenergiewoning 25.000 euro kan bedragen."

Wat met 2020?

Het PHP roept dan ook op mensen die vandaag een certificaat ontvangen, gaan ontvangen of bekomen hebben, toch recht te geven op wat hen in eerste instantie was beloofd. Ze wijzen er ook op dat energiezuinig bouwen zichzelf terugverdient en dus niet alleen gunstig is voor de bouwer, maar ook voor de overheid.
"Europa legt ons [...] op om tegen 2021 enkel nog Nearly Zero Energy Buildings te bouwen, gebouwen die qua ambitieniveau ergens te situeren zijn tussen passieve en nulenergiegebouwen. Willen we dit realiseren, dan moeten we daar NU werk van maken en niet de al ingezette tendens afbreken."

Doe je zegje op ons forum

Wat vind jij van het schrappen van belastingsvermindering voor de bouw van energiezuinige huizen, passief- of nulenergiewoningen? Een terechte ingreep? Of schiet de regering zichzelf in de voet? En wat met de bouwheren die echt rekenden op deze vermindering om hun project rond te krijgen? Doe je zegje op ons forum.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/zijn-besparingen-energiezuinig-bloedbad/