Bodemattest

Wanneer een bouwgrond van eigenaar verandert, is het bodemattest een cruciaal document.

Wettelijk verplicht

Het wordt op aanvraag uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM). De OVAM houdt een archief bij van alle bodemonderzoeken in Vlaanderen waarvan een rapport werd ingediend. Via het bodemattest weet je dus welke informatie de OVAM heeft over je grond. Het aanvraagformulier voor dit attest kan je vinden op de website van de OVAM. Het is de wettelijke plicht van de verkoper van de bouwgrond om voor de verkoop een bodemattest aan te vragen bij de OVAM en de inhoud ervan mee te delen aan de koper.

Blanco bodemattest

Bij verkoop van een huis, appartement of een grond wordt eerst nagegaan of het een risicogrond is. Dat is een grond waarop in het verleden activiteiten werden uitgevoerd die een verhoogd risico inhouden op bodemverontreiniging. Het gaat om onder meer tankstations, garages, bedrijven die risicovolle stoffen gebruiken in hun productieproces, droogkuisfirma’s, … Normaal hoef je je geen zorgen te maken: in het overgrote deel van de gevallen gaat het om niet-risicogrond. De OVAM zal dan ook niet beschikken over een rapport van bodemonderzoek en daarom een zogenaamd 'blanco bodemattest' afleveren.

Tanktests

Dat betekent echter niet dat er geen verontreiniging mogelijk is. Het kan zijn dat je een huis koopt waar al tientallen jaren een stookolietank in de grond zit. Als die in de loop der jaren gelekt heeft, ben jij plotseling ook eigenaar van de verontreinigde grond, met alle gevolgen van dien. Ook al kan de verkoop van niet-risicogrond perfect doorgaan met een blanco bodemattest, vraag voor alle zekerheid naar de resultaten van de verplichte tanktests.

Saneringsplicht

Toch een risicogrond? Dan moet er bij de verkoop eerst een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd zijn. Zo niet kan geen rechtsgeldige verkoop doorgaan. Het oriënterend bodemonderzoek en het besluit daarvan staan vermeld in het bodemattest. Komt er een ernstige bodemverontreiniging aan het licht, dan volgt een beschrijvend bodemonderzoek. Blijkt daaruit dat de verontreiniging gesaneerd moet worden, dan kan de verkoop pas doorgaan als de verkoper aan zijn saneringsverplichtingen heeft voldaan.

Grond aanbrengen of uitgraven

Laat je voor de start van de werken meer dan 250 m³ grond aanrukken of weggraven, dan heb je in de meeste gevallen een technisch verslag en een bodembeheerrapport nodig van een bodemsaneringsdeskundige. Meer info vind je terug op de website van OVAM.

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media