Checklist bouwgrond

Elk bouwavontuur begint met een bouwgrond. Eéntje op het oog? Onderwerp 'm dan aan deze checklist!

Prijs

 • Ga na of de prijs per vierkante meter overeenkomt met andere gronden in de buurt. Zo controleer je of de vraagprijs correct is. Check hier de laatste cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie.

Oriëntatie en ligging

 • Hoe zit het met de oriëntatie? Aan de noordzijde is er weinig zon, aan de zuidzijde veel. En mag je open bouwen naar het zuiden?
 • Hoe ziet de omgeving eruit? Blokkeren hoge gebouwen, heuvels en anders obstakels zoals naaldbomen het zonlicht in de winter?
 • Hoe zit het met diensten in de buurt? Je woont toch niet te veraf van scholen, ziekenhuizen, sportclubs ...?

De grond zelf

 • Vraag naar het bodemattest. De verkoper is verplicht dit voor te leggen als OVAM er in het verleden een vervuiling vaststelde.
 • Is de grondkwaliteit goed? Dit is onder meer bepalend voor het type van fundering. Hoe diep zit de draagkrachtige bodem? Is de grond vochtig? Zit er veel rotzooi in de bodem? Een grondsondering is geen overbodige luxe.
 • Is de grond vrij? Of staan er bijvoorbeeld koterijen op? Zo ja: draai jij of de verkoper op voor de afbraakkosten?
 • Wat is de stand van het grondwaterpeil? Droogzuiging is nodig bij hoge grondwaterstand. Dit bemoeilijkt het bouwen van een kelder.
 • Is het een vlak terrein? Hoe vlakker, hoe eenvoudiger het ontwerp en de grondwerken. Anderzijds kan een creatieve architect zijn voordeel doen met een hoogteverschil.

(Bouw)verplichtingen

 • Is de grond vrij van bouwverplichtingen? In sommige gevallen ben je verplicht om binnen een bepaalde termijn te bouwen.
 • Ben je vrij in de keuze van de aannemer? Er zijn projectontwikkelaars die gronden aanbieden en een schadevergoeding vragen als je niet met hen bouwt.
 • Is de grond vrij van lasten, schulden en leningen? Check of de verkoper in regel is met de belastingen en of er geen hypothecaire en andere schulden gelden op het onroerend goed.
 • Rust er een recht van opstal op de bouwgrond? Dat is het recht om gebouwen of beplantingen in eigendom te hebben op andermans grond, gedurende een bepaalde periode van maximaal 50 jaar.
 • Ken je het begrip 'onroerend goed in onverdeeldheid'? Hiervan is onder meer sprake als het onroerend goed door erfenis in onverdeeldheid werd gesteld. In deze situatie moeten alle eigenaars akkoord gaan met de verkoop en de overeenkomst tekenen.
 • Is de grond vrij van pacht? Als de grond aan een landbouwer verpacht is, laat je best een opschortende voorwaarde opnemen over zijn recht op voorkoop.
 • Heb je opschortende voorwaarden in het contract opgenomen? Dit zijn clausules die de verkoopsovereenkomst enkel geldig maken voor zover aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Dit kan gaan om het verkrijgen van een lening, de garantie dat er geen bouwovertredingen op de grond rusten ...

Extra kosten

 • Ken je de kosten om het perceel bouwrijp te maken? Hoe zit het met ophogen van het terrein, de af te breken constructies, het rooien van bomen, de werf bereikbaar maken voor aannemers …
 • Heb je een idee van de extra kosten? Bij de aankoop van grond moet je ook nog registratierechten en notariskosten betalen. Denk hieraan bij de opmaak van je budget.
 • Wat is de situatie op vlak van gemeenmaking van muren? Als je tegen een bestaande muur bouwt, moet je buur betalen voor gemeenmaking van de muur voor zover dat niet al gebeurd is door een vorige eigenaar (op te vragen bij het kadaster). Hiervoor bestaan overnametarieven. Neem zeker geen muur over die niet meer draagkrachtig genoeg is. Laat bij voorkeur de overname registreren door een landmeter.

Kijk in de toekomst

 • Hoe zit het met de bestemming van de omliggende gronden? Zijn ze volgens het gewestplan of het BPA ingevuld als industrie-, landbouw-, woon- of natuurzone?
 • Heb je het risico op onteigeningsmogelijkheden ingeschat? Dit kan het geval zijn bij de aanleg van een nieuwe weg. Informeer bij de buren.

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media