livios logo

30% heeft bouwgrond kleiner dan 6 are

Bouwgrond wordt schaarser en kleiner. Dat weerspiegelt zich ook in het grondbezit van de huidige Livioslezers. Uit onze polling blijkt dat bijna 1 poller op 3 een bouwgrond heeft van 6 are of kleiner. Nog uit de bevraging blijkt dat er in Wallonië procentueel gezien meer grootgrondbezitters zijn. De prijs zit daar voor een groot deel tussen.

Op de vraag ‘Hoeveel bedraagt de totale oppervlakte van jouw bouwgrond?’ antwoordde 6% van onze lezers minder dan 2 are. Zij zijn meer dan waarschijnlijk stadsmensen die in het centrum in een gezellige rijwoning hun onderkomen hebben. Nog eens 24% bezit bouwgrond met een grootte tussen 2 en 6 are. Dertig procent is dus eigenaar van een bouwgrond van minder dan 6 are. Overigens kreeg de keuzemogelijkheid tussen 2 en 6 are het meeste antwoorden.

Vlaanderen vs Wallonië

Foto Livios
  

Op de voet volgt de optie ‘tussen 6 en 9 are’ met 22,1% om dan stelselmatig te dalen naar 10,4% voor grondeigenaars met een oppervlakte van 12 tot 16 are. Met 21,1% scoort de optie meer dan 16 are verrassend goed. Zeker als je weet dat grond met zo’n oppervlakte quasi onbetaalbaar is geworden. Behalve in Wallonië dan. Als we de cijfers van onze Vlaamse en Waalse polling vergelijken, blijkt dat over de taalgrens 27,8% grootgrondbezitters zijn. In Vlaanderen tikt dit cijfer af op 19,7%. Het grote prijsverschil zit hier voor veel, zoniet alles tussen. De kostprijs voor een bouwgrond bij onze Waalse buren ligt gemiddeld drie keer lager dan in Vlaanderen.

De cijfers

Hoeveel bedraagt de totale oppervlakte van jouw bouwgrond?

Minder dan 2 are1776%
Tussen 2 en 6 are 701 24%
Tussen 6 en 9 are 644 22,1%
Tussen 9 en 12 are 480 16,4%
Tussen 12 en 16 are 303 10,4%
Meer dan 16 are 615 21,1%
Totaal aantal stemmen: 2.920  

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/30-heeft-bouwgrond-kleiner-dan-6-are/