livios logo

Aandachtspunten bij aankoop van een bouwgrond

Foto AVL Woningbouw
  

Het is een misverstand te denken dat je verplicht bent om een bouwgrond aan te kopen bij de sleutel-op-de-deurfirma waarmee je in zee gaat. Uit een enquête van de Vlaamse Confederatie Bouw blijkt overigens dat 6 op de 10 klanten van sod-firma's zelf hun grond aanbrengen.

Voor de aankoop van een bouwgrond mag je niet over één nacht ijs gaan. Het gebeurt maar al te dikwijls dat mensen zich te zeer door hun enthousiasme laten leiden en toehappen vooraleer ze de moeite genomen hebben om alle noodzakelijke info in te winnen. Neem je tijd om te controleren of er addertjes onder het gras zitten.

Oppervlakte

De grootte en de diepte van een bouwgrond zijn erg belangrijk. Zijn de exacte afmetingen niet duidelijk, laat die dan vaststellen door een landmeter. Die zal het terrein afmeten en grenspalen plaatsen. Hij legt deze afmetingen vast in een proces-verbaal. De eigenaar van de bouwgrond moet dit pv ondertekenen. Om eventuele discussies achteraf te vermijden, laat je dit pv best registreren.

Bouwvoorschriften

Niet alleen de afmetingen van je toekomstige woning zijn hiervoor bepalend, maar zeker ook de geldende bouwvoorschriften. Die kunnen immers heel wat voorwaarden stellen over bijvoorbeeld de dakhelling, de toegelaten bouwoppervlakte, het aantal verdiepingen en zelfs de te gebruiken bouwmaterialen. Informeer zeker bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente waar de bouwgrond ligt, want bouwvoorschriften verschillen niet enkel van gewest tot gewest, maar soms ook van wijk tot wijk.

Belangrijke vragen die je moet stellen bij de dienst stedenbouw:

 • Wat is de afstand van de rooilijn ten opzichte van de openbare weg? Dit is de eigenlijke grens tussen het openbare domein en jouw privébezit.
 • Ben je verplicht om een bepaalde soort bebouwing te realiseren? Controleer voor de aankoop of het stuk grond specifiek bedoeld is voor open, halfopen of gesloten bebouwing.
 • Moet je binnen een vastgelegde termijn bouwen? Als je van plan bent de bouwgrond in eerste instantie als investering te kopen en pas later wil bouwen, moet je uitkijken naar een perceel waarvoor geen bepaalde bouwtermijn werd afgesproken.
 • Gelden er bouwvoorschriften voor de inplanting van een tuinhuis of voor de beplanting?

Bodemattest

Wanneer je een bouwgrond wil kopen, is het bodemattest een cruciaal document. De Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) reikt dit document uit op aanvraag. De OVAM houdt een archief bij van alle bodemonderzoeken in Vlaanderen waarvan een rapport werd ingediend. Via het bodemattest weet je dus welke informatie de OVAM heeft over de bouwgrond. De verkoper van de bouwgrond (of de notaris) is wettelijk verplicht om voor de verkoop een bodemattest aan te vragen bij de OVAM en de inhoud ervan mee te delen aan de koper. Zo ben je er zeker van dat je geen verontreinigde grond koopt. Want het saneren hiervan kan zeer duur zijn.

Inplanting

Foto Danneels
  

De vorm en inplanting van de bouwgrond zijn grotendeels bepalend voor het ontwerp en de oriëntatie van je toekomstige woonst. Je kiest best voor een perceel met weinig of geen hoge gebouwen en naaldbomen aan de zuidzijde. In de winter kan de zon immers tussen 20 en 60 % van de nodige energie leveren. Zo zijn er tal van aandachtspunten, die in het artikel 'Leren oriënteren' aan bod komen.

Omgeving

Een factor die je niet uit het oog mag verliezen is de ligging van de bouwgrond. Enkele aandachtspunten:

 • Is er voldoende beschutting tegen inkijk?
 • Hoe zit het met afstanden tot winkels, scholen, je werk, openbaar vervoer, ziekenhuizen, sportaccomodaties …?
 • Is er geluids- en geurhinder of luchtverontreiniging?
 • Zijn er extra kosten voor de aansluiting op openbare voorzieningen?
 • Ligt de bouwgrond in overstromingsgebied?
 • Zijn alle nutsvoorzieningen aanwezig (riolering, water, gas, kabel-televisie, telefoon, elektriciteit, ...)?

Staat van de bouwgrond

Foto Livios
  

 • Een ideaal bouwterrein ligt zo'n 50-tal centimeter boven straatniveau en is naar achter toe lichtjes hellend. Ligt de grond hoger of lager, dan moeten er nog graaf- of ophogingswerken gebeuren.
 • Laat zeker controleren of de bouwgrond voldoende draagkrachtig is voor de bouwmethode die je verkiest. Bij drassige gronden of grond die niet draagkrachtig genoeg is, zullen er palen in de grond moeten komen, die een zwevende vloerplaat dragen. Een normale fundering kan niet op deze gronden. Dit betekent een grote meerkost.
 • Zijn er nog bomen die gerooid moeten worden of puin en afval dat moet opgeruimd worden, hou hier dan rekening mee in je budget.
 • Laat controleren hoe hoog het grondwaterpeil zit.

Handige checklist

Er komt heel wat kijken bij de aankoop van een bouwgrond. Om problemen te vermijden, kan je deze handige checklist uitprinten en meenemen wanneer je een bouwgrond gaat bekijken. Zo kan je er zeker van zijn dat je niets uit het oog verliest.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/aandachtspunten-bij-aankoop-van-een-bouwgrond/