livios logo

Bosdecreet

Foto Livios
  

Wie voor de bouw van zijn woning bomen wil kappen, dient hiervoor een kapvergunning aan te vragen. Die vergunning wordt alleen toegestaan in woon- en industriegebieden. De gekapte bomen moeten gecompenseerd worden met herbebossing, een financiële bijdrage, of een combinatie van beide. Let op: als datgene wat overblijft na het kappen niet meer als bos geldt, wordt het hele perceel als te compenseren oppervlakte beschouwd. Alleen de eerste vijf aren van de ontbossing zijn vrijgesteld van deze compensatieplicht. Iedere aanvrager kan die vrijstelling ook maar eenmalig bekomen.

Compensatie

  • Wie voor een financiële compensatie kiest, betaalt een bosbehoudsbijdrage van 2 euro per m²
  • Die bijdrage wordt naargelang het type bos wel met een differentiatiefactor vermenigvuldigd
Type bosCompensatiefactor
Inheems loofbos: grondvlak bestaat uit minstens 80% inheems loofhout 2
Gemengd bos: grondvlak inheems loofhout ligt tussen 20 en 80% 1,5
Niet inheems loofbos en/of naaldbos: grondvlak bestaat uit 80 % niet inheems loofhout, naaldhout of een mengeling hiervan. (populieraanplantingen + spontane bebossing van berk en wilg jonger dan 10 jaar) 1
  • De compenserende bebossing kan alleen in de daartoe gereserveerde gebieden
  • Gronden die spontaan bebossen na het in voege treden van het decreet worden 22 jaar vrijgesteld van compensatie.

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/bosdecreet/