livios logo

Bouwgrond Wallonië blijft veel goedkoper

In Wallonië betaalde men gemiddeld in 2000 per m² bouwgrond slechts 18 euro. Sedert 2000 zijn de bouwgrondprijzen in Vlaanderen opnieuw fors gestegen, terwijl de bouwgrondprijzen in Wallonië, maar dan vooral juist beneden de taalgrens die het land in twee delen snijdt, nu ook sneller beginnen te stijgen dan voorheen. Toch neemt het prijsverschil voor een stuk bouwgrond in Vlaanderen en Wallonië toe. Dat blijkt uit zopas verschenen cijfers van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

De bouwgrondprijzen verschillen sterk per regio. Vooral rond de grote steden en in de regio Gent-Kortrijk staan de bouwgrondprijzen onder sterke opwaartse druk. Dat is tevens het geval in gebieden waar vooral Nederlandse gegadigden zich melden zoals in het midden van de provincie Limburg tot in de streek Neerpelt-Hamont-Achel en in de Maaskant vlakbij de grens met Nederland. Ook aan de Belgische kust bestaat vrij grote vraag naar bouwgronden, ook al zijn die beperkt. In de periode 1990-2000 was een stuk bouwgrond in Vlaanderen gemiddeld 1200 m² groot en in Wallonië 1500 m². Terwijl de grootte van de bouwpercelen in Wallonië toeneemt, is er in Vlaanderen sprake van een status quo. Volgens de SERV bestaat er in Vlaanderen een groot gebrek aan grond voor nieuwbouw en economische activiteit, maar anderzijds is er toch veel open ruimte beschikbaar, vooral voor de landbouw.

Bron: Cobouw, 27 februari 2003


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/bouwgrond-wallonie-blijft-veel-goedkoper/