livios logo

Check zelf of er een voorkooprecht rust op een bouwgrond

Vanaf 1 oktober wordt het een pak eenvoudiger om te checken of er een recht van voorverkoop rust op een bepaald onroerend goed. Vanaf dan is er een e-voorkooploket voor de professioneel, en een geoloket voor de particulier. Dat laat Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege weten in een persbericht.

Voorkooprecht?

Checken of er een voorkooprecht geldt, wordt een pak makkelijker.

Foto Livios
  

Voor de particulier is er het 'geoloket', voor de professional het 'e-voorkooploket'.

Foto Blavier
  

Het recht van voorkoop geeft de houder ervan de voorkeur op een ander persoon bij de verkoop van een grond of gebouw. De Vlaamse overheid heeft in bepaalde gebieden bijvoorbeeld zo'n voorkooprecht dat hun voorrang garandeert op andere kandidaat-kopers.

E-voorkooploket

Maar om dat te checken "was meestal een uitvoerige en langdurige zoektocht langs diverse bronnen", aldus de minister. "De informatie of er al dan niet een voorkooprecht geldt, wordt nu in één digitaal bestand verzameld, het zogenaamde 'themabestand'. Iedereen die er professioneel bij betrokken is, aanbieders en begunstigden, kunnen vanaf 1 oktober dit themabestand raadplegen via het e-voorkooploket. Dit gebruiksvriendelijke e-loket maakt zowel het opzoeken, aanbieden als uitoefenen van alle Vlaamse decretale voorkooprechten mogelijk."

Geoloket

Maar ook voor de particulier is er goed nieuws. "Ook het grote publiek van kandidaat-kopers (particulieren, ondernemers, landbouwers, …) kan in dit themabestand zoeken via het Geoloket RVV-themabestand. Voor het eerst zal elke burger van op zijn pc kunnen nagaan of op een bepaald perceel dat hij op het oog heeft, een voorkooprecht rust."


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/check-zelf-of-er-een-voorkooprecht-rust-op-een-bouwgrond/