livios logo

Eigenaars riskeren oude bouwkavels kwijt te spelen

BRUSSEL - Eigenaars kunnen bouwgrond kwijtspelen door het nieuwe decreet ruimtelijke ordening. De notarissen hangen aan de alarmbel. 'De overheid informeert onvoldoende zodat heel veel eigenaars gewoon niet op de hoogte zijn wat ze moeten doen.' En dat is hun perceel melden bij de gemeente.

Eigenaars die een perceel bezitten in een verkaveling van voor 22 december 1970 moeten dat voor 29 juli bij hun gemeente melden. 'Als ze zich niet binnen de 90 dagen na de inwerktreding van het decreet - dat sinds 1 mei 2000 van kracht is - bekend maken, vervalt de verkavelingsvergunning voor het betrokken perceel. En is het ook geen bouwgrond meer', merkt de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen op. In Aarschot gaat het bijvoorbeeld om 300 kavels. De ervaring van verscheidene notarissen wijst volgens de federatie uit dat de eigenaars van dergelijke percelen vaak niet weten wat hen boven het hoofd hangt. Dat komt volgens de federatie door de te beperkte informatie van de Vlaamse overheid. 'Deze wijziging werd aangeplakt in elke gemeente en gepubliceerd in drie kranten. Dat is totaal onvoldoende om de mensen, vaak ouderen, op een juiste manier te informeren.'

Wie zich niet tijdig meldt, behoudt uiteraard het eigendomsrecht op zijn grond, maar mag er misschien niet meer bouwen. Voor percelen in woonzones zal het niet veel problemen opleveren om een nieuwe vergunning te vragen; voor percelen in bijvoorbeeld agrarisch gebied des te meer. Vrees Op het kabinet van minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD) beseft men de situatie. 'Wettelijk is de bekendmaking volgens de voorschriften gebeurd. We vrezen dat er nog heel wat mensen niet op de hoogte zijn. Bijvoorbeeld mensen in het buitenland verblijven', vertelt woordvoerder Marc De Roeck. 'In de informatiecampagne die we de komende weken lanceren, zullen we de aandacht zeker toespitsen op dit probleem.'

Vanuit het kabinet werd er wel contact gezocht met het Algemeen Eigenaars Syndikaat om de leden te verwittigen. 'Dat is gebeurd. We hebben zelfs een typebrief om zich te melden gepubliceerd. Maar onze leden verschillen wel wat van de doelgroep omdat ze eerder verhuren dan grondbezitter zijn. Al merk je wel dat de onwetendheid groot is', zegt een medewerkster. Een eerste analyse van de gemeente Aarschot geeft aan dat er daar 300 bouwkavels van voor 1970 liggen. Hoeveel dat dat er in de rest van Vlaanderen zijn, kan niemand bij de Vlaamse overheid vertellen. Een inventaris bestaat niet. Daarvoor is het wachten tot na 29 juli om te kijken hoeveel mensen zich hebben gemeld.

Vlaamse overheid misleidt eigenaars

Hendrik Stryckers (Algemeen Eigenaars Syndikaat) vindt dat de Vlaamse overheid de eigenaars misleidt met haar campagne rond het decreet ruimtelijke ordening. 'Ze verbergt de sluipende aantasting van het eigendomsrecht waar ze in stilte mee bezig is', schrijft hij in de nieuwsbrief Mijn Huis Mijn Recht. ?De nieuwe wetgeving is een massale, verdoken onteigeningsoperatie. Hierdoor hoeft de overheid ook geen enkele frank te betalen. Honderdduizenden bezitters van 'zonevreemde woningen' worden voorlopig gepaaid met uitzonderingsmaatregelen. Hierdoor mogen ze tot 2004 nog investeringen en verbeteringen aan hun woning doen. Nadien dooft het recht op wonen in zeventig procent van het grondgebied in Vlaanderen langzaam uit?, meent Hendrik Stryckers.

HBvL 3-4/06/2000


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/eigenaars-riskeren-oude-bouwkavels-kwijt-te-spelen/