livios logo

Europa schrapt 'Wonen in eigen streek'

Het Grondwettelijk Hof schrapt twee elementen van het Vlaamse grond- en pandendecreet. Het 'Wonen in eigen streek' gaat eruit, net zoals het verplichte aandeel sociale bouwgronden in nieuwe verkavelingen. Minister Van Freya Van den Bossche zoekt naar een oplossing.

Foto Danneels
  

Foto Livios
  

Europa

Dat Europa het 'Wonen in eigen streek' onder de loep zou nemen, las je eerder al op Livios. Deze maatregel geeft in 69 Vlaamse gemeentes met hoge grondprijzen voorrang aan kopers met een bepaalde connectie met die streek. Het doel was om bouwgronden betaalbaar te houden en de verfransing in de Brusselse rand tegen te gaan.

"Gaat verder dan nodig"

Het Grondwettelijk Hof, op advies van het Europees Hof van Justitie, vindt echter dat die regels 'verder gaan dan noodzakelijk is om het nagestreefde doel te bereiken'. Dat doel is inspelen op de woonbehoeften van het minst kapitaalkrachtige gedeelte van de bevolking.

Aanpassingen

Minister Van den Bossche plant enkele aanpassingen waarbij dat sociale aspect veel duidelijker aan bod zal komen. "Het Europees Hof zegt heel duidelijk dat mensen die een band hebben opgebouwd met hun gemeente wel degelijk voorrang mogen krijgen, maar alleen als je op die manier een sociale doelstelling dient", klonk het al eerder. Daarvoor formuleert ze binnenkort enkele voorstellen.

Exit sociale kavels

Het grond- en pandendecreet schreef ook voor dat bij nieuwe verkavelingen een verplicht aandeel moest voorbehouden zijn aan sociale panden. Concreet: in een nieuwe verkaveling moeten wettelijk enkele 'sociale' bouwgronden zijn. In ruil kreeg de ontwikkelaar een financiële compensatie.

Naar de prullenbak

Ook die regel verwees het Hof naar de prullenbak. Die beslissing is er één met terugwerkende kracht. De 'benadeelde' projectontwikkelaars kunnen dus een schadevergoeding vragen. "De Vlaamse regering zal in die dossiers haar verantwoordelijkheid nemen", zegt Van den Bossche. In totaal zijn er op die manier 61 sociale woningen gebouwd.

Verandert niets

De minister benadrukt ook dat er niets verandert voor zij die een huis kochten of huurden op basis van deze twee bepalingen.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/europa-schrapt-wonen-in-eigen-streek/