livios logo

Focus op een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen

Foto Livios
  

Livios ontvangt met de regelmaat van de klok vragen over stedenbouwkundige vergunningen en bestemmingswijzigingen van gronden. De specialist van Livios pikte er deze week de volgende vraag uit: "Het gemeentebestuur wil gronden in een woonuitbreidingsgebied via BPA omvormen tot een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen. Wat houdt dat voor mij - als perceeleigenaar - in?" Lees hier het antwoord.

"Als de gemeente van plan is om via een BPA een bestaand woonuitbreidingsgebied om te vormen in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen, dan betekent dat dat er in dit gebied o.a. scholen, bibliotheken, enz. mogen gebouwd worden. Deze gronden blijven dus bebouwbaar, maar het precieze type bebouwing wordt vastgelegd in specifieke BPA-voorschriften. Je kunt in de toekomst dus bijvoorbeeld je perceel grond verkopen aan een inrichtende macht die op dit perceel een school wenst te bouwen."

"Het is wel zo dat dergelijke percelen enkel kunnen aangesneden worden als er een woonbehoeftestudie wordt opgesteld. Deze studie moet duidelijk aantonen dat er een noodzaak bestaat om in deze gebieden woningen te mogen oprichten. Dus als het perceel in een woonuitbreidingsgebied is gelegen, dan betekent dit dat het nog niet een 'gewoon' woongebied is waar onmiddellijk op mag gebouwd worden."

"Als de gemeente bepaalde plannen heeft om in dit gebied voor gemeenschapsvoorzieningen bepaalde realisaties te verwezenlijken, dan kan zij gebruikmaken van de mogelijkheid om bepaalde gronden te onteigenen waardoor de gemeente haar plannen kan realiseren."

"En tenslotte nog dit: als de gemeente van plan is om via een BPA een woonuitbreidingsgebied om te vormen tot een gebied van gemeenschapsvoorzieningen, dan zal deze gemeente dit moeten bekend maken. Na deze bekendmaking kan dan de vraagsteller eventueel een bezwaarschrift indienen als hij geen genoegen kan nemen met deze plannen van de gemeente."


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/focus-op-een-gebied-voor-gemeenschapsvoorzieningen/