livios logo

Klein bouwperceel vrij van boomkapvergoeding

GENK - Voor kleine bouwpercelen zal geen vergoeding meer moeten betaald worden voor het rooien van groen. Het huidig bosdecreet stelt dat daarvoor een compensatievergoeding van 120 frank per vierkante meter moet betaald worden.

Ludo Sannen (Agalev) gaat daaromtrent - in overleg met het kabinet van Vlaams minister van leefmilieu Vera Dua -een voorstel tot wijziging van het decreet indienen. Sannen, Agalev-fractievoorzitter in het Vlaams parlement, maakte dat dinsdagavond in Bokrijk bekend tijdens een debatavond ingericht door de Vlaamse Vastgoedfederatie. Dat het voorstel al vrij concreet is, is gisteren bevestigd door adviseur Tom Embo van het kabinet leefmilieu. "De wijziging van het bosdecreet zal voorzien in een sociale correctie, maar de details zijn nog niet rond," stelt Embo. Het huidige bosdecreet voorziet dat er een vergoeding van 120 frank per vierkante meter moet betaald worden ter compensatie van het kappen van bomen of rooien van ander groen. Voor een perceel van bijvoorbeeld 7 are kan dat dus oplopen tot 84.000 frank. Wat ook kan is dat er, in plaats van die compensatievergoeding, nieuw groen op een andere, overeengekomen plaats wordt aangeplant.

Bouwpercelen in niet-stedelijke gebieden die kleiner zijn dan zeven are, en percelen in stedelijke gebieden van minder dan vier are zullen in het nieuwe decreet van die vergoeding worden vrijgesteld, zo luidt het voorstel van Sannen. ´Voor bouwers die in het verleden al een compensatievergoeding hebben betaald, maar aan de nieuwe voorwaarden voor vrijstelling beantwoorden, zullen we bovendien een regeling voorzien," voegt ministrieel adviseur Embo er aan toe. Verwacht wordt dat de wijziging van het bosdecreet nog vóór het einde van dit jaar rond is en dan meteen ook van kracht kan worden. De compensatievergoeding werd in 1997 in het bosdecreet ingeschreven, toen nog onder de voogdij van Theo Kelchtermans. Het decreet heeft als doel de al beperkte oppervlakte aan bossen in Vlaanderen voor bouwwoede te beschermen.

Het Belang van Limburg


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/klein-bouwperceel-vrij-van-boomkapvergoeding/