livios logo

"Met huidig aantal bouwgronden halen we 2020 niet"

"In Vlaanderen zijn er nog 247.533 onbebouwde percelen. Als je de bevolkingsgroei in rekening brengt, goed voor nog zo’n 18 à 19 jaar. Als je echter de factor gezinsverdunning ook meetelt, dan halen we 2020 niet eens." Aan het woord is de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). Zij vrezen een serieus bouwgrondtekort en trekken aan de alarmbel. "Het wordt hoog tijd dat de beleidsmakers beseffen dat de toegekende ruimte voor wonen in Vlaanderen zeer krap aan het worden is." De VCB ziet drie oplossingen.

1. Kleinere gronden, kleiner bouwen

Het VCB stelt voor om woonuitbreidingsgebieden vrij te maken en te bouwen in overstromingsgebieden.

Foto Build Your Home
  

"Stadsvernieuwingsprojecten zullen in de komende tien jaar geen soelaas brengen volgens de VCB.

Foto Build Your Home
  

Een voor de hand liggende oplossing is om compacter en in de hoogte te bouwen op kleinere gronden. Dat vertaalt zich nu al in halfopen en gesloten bebouwingen, en appartementen in plaats van individuele huizen. "Maar het wordt de aannemer niet altijd mogelijk gemaakt om hoger en kleiner te bouwen. Verschillende wetten en regels staan dat vaak in de weg. Bepaalde steden spreken zich zelfs expliciet uit tegen hoogbouw, of weigeren zelfs maar één bijkomende bouwlaag toe te staan", vindt het VCB.

2. Alternatieve woonvormen

De VCB ziet ook heil in alternatieve woonvormen. Denk aan co-housing of kangoeroewoningen. "Op die manier kunnen meerdere gezinnen samen op één perceel verblijven. Maar dat neemt niet weg dat in bepaalde steden en gemeentes nu al amper plaats te vinden om nog te bouwen.”

3. Woonuitbreidingsgebieden aansnijden

Een ander voorstel is om meer bouwgronden vrij te geven. Daarvoor kijkt de VCB naar de woonuitbreidingsgebieden, die 2 % uitmaken van de 16,5 % die voorzien is als woonruimte. "Uitbreidingsgebieden worden slechts met mondjesmaat vrijgegeven voor bebouwing, een functie waar ze nochtans al van bij het begin voor ingekleurd stonden."
Het VCB denkt ook aan minder voor de hand liggende gebieden. "Ook bouwen in overstromingsgebieden, waar de aannemers de laatste jaren nochtans zeer innovatieve technieken voor hebben die de milieulast en de last voor de bewoners kunnen neutraliseren, wordt tegengehouden."

Renovatie?

En wat dan met renovatie? "Zelfs het inzetten op stadvernieuwingsprojecten zal in de komende tien jaar geen soelaas brengen, aangezien uit de praktijk blijkt dat wanneer een stad dergelijke projecten wenst te stimuleren, er minstens tien jaar verloopt tussen de ideeën en de realisatie ervan. Zelfs als na de volgende gemeenteraadsverkiezingen verschillende steden dergelijke projecten zouden opstarten, dan nog zal dit pas ten vroegste vanaf 2020 tot een substantiële verhoging van het aanbod kunnen leiden, en dan nog zal dit slechts een deel van het groeiend tekort aan woningen kunnen invullen."


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/met-huidig-aantal-bouwgronden-halen-we-2020-niet/