livios logo

Van Mechelen heeft nog 200.000 bouwkavels achter de hand

Hoewel de bebouwde oppervlakte in Vlaanderen tussen 1990 en 2000 steeg met 24% (43.137 ha), is er in Vlaanderen geen tekort aan bouwgronden. Dat meldt Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen. Die wil de reservegronden – de zogenaamde ‘woonuitbreidingsgebieden’ – in de stedelijke gebieden aanspreken, en dat kan op termijn 200.000 extra bouwpercelen opleveren. Die operatie zou wel over meerdere jaren gespreid moeten worden. Zo wil Van Mechelen de bouwgrondprijs drukken en de stedelijke woonfunctie versterken. Op dit moment wonen evenveel Vlamingen in stedelijk als in landelijk gebied. Streefdoel is 60% in de steden, 40% daarbuiten.

Uit gegevens van het kabinet-Van Mechelen blijkt dat de helft van de woonuitbreidingsgebieden onaangesproken zijn. Die reserves zijn goed voor 16.000 ha, waarvan de helft in stedelijk, de andere helft in landelijk gebied. Wat Limburg betreft, gaat het om 2.134 ha reserve in stedelijk gebied (goed voor 53.350 woningen) en 1.804 ha in landelijk gebied (goed voor 27.060 woningen).

Bovendien blijkt uit een nog onuitgegeven studie van de KU Leuven, die een extrapolatie maakte van een (voorlopig onvolledige) inventaris van bouwkavels in woongebied, dat er daarenboven nog zo’n 450.000 kavels onbebouwd zijn. Daarvan zouden er 93.510 bouwkavels in Limburg liggen. Het gaat hierbij grotendeels om bouwgrond in particulier bezit. Om de strijd aan te binden tegen bouwmaatschappijen die zich bezondigen aan grondspeculatie, denkt Van Mechelen na over een belasting op onbebouwde percelen. Die zou echter de particulieren, die een stuk grond hebben liggen voor hun kinderen, niet treffen.

Bron: Het Belang van Limburg, 8 augustus 2001


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/van-mechelen-heeft-nog-200000-bouwkavels-achter-de-hand/