livios logo

VCB nuanceert cijfers beschikbare bouwgronden

Foto Livios

In Vlaanderen liggen 410.857 bouwgronden braak, blijkt uit cijfers van minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen. Dat zijn er veel meer dan verwacht en is goed nieuws voor kandidaat-bouwers. Toch nuanceert de Vlaamse Confederatie Bouw de cijfers. “Ze geven alleen een theoretisch maximaal potentieel aan. In werkelijkheid ligt het aantal bouwgronden dat op korte termijn op een verantwoorde wijze kan worden ontwikkeld veel lager.” En de prijzen, die stijgen verder.

In totaal gaat het om maar liefst 60.000 hectare grond die braak ligt. Naar schatting staat hiervan amper 3 % te koop. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementslid Joke Schauvliege (CD&V) opvroeg bij minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD). Schauvliege wil nu (fiscale) maatregelen treffen opdat zoveel mogelijk slapende gronden in handen van particulieren weer op de bouwmarkt komen.

Misleidend

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) spreekt over misleidende cijfers. “De uitgebrachte cijfers zijn ongenuanceerd en niet nieuw. Ze geven alleen een theoretisch maximaal potentieel aan. In werkelijkheid ligt het aantal bouwgronden dat op korte termijn kan worden ontwikkeld veel lager."

Tuin

Een groot deel van de bouwpercelen is nu in gebruik als tuin en is dus achterliggende grond zonder aanwezige infrastructuur. Dikwijls is het simpelweg onrendabel om de nodige infrastructuur aan te brengen om de grond te kunnen ontsluiten, weet het VCB. Ook is het vanuit ruimtelijk ordeningsstandpunt zelfs niet aangewezen om een deel van deze grond te ontwikkelen. Kortom: in vele gevallen zou het jaren duren vóór een bouwvergunning afgeleverd zou worden.

Belasting = vergissing

De Vlaamse Confederatie Bouw vreest dat deze cijfers politici in de verleiding brengen om een belasting op onbebouwde percelen op te leggen. “Dat zou een vergissing zijn. Dergelijke belasting schiet haar doel voorbij, want ze zal hoofdzakelijk particulieren treffen. De meeste onder hen zullen niets eens in staat zijn hun grond op de markt te brengen. Veel particulieren zullen hun tuin moeten verkopen.

Niet te ontwikkelen

Overigens vallen veel van die onbebouwde percelen bijna niet te ontwikkelen als bouwgrond, omdat ze overlappen met andere bestemmingen zoals overstromingsgebieden, bos, biologisch waardevolle landschappen enzovoort. In het geval van overstromingsgebieden alleen gaat het al over meer dan 6.000 ha.

Overheid is grootgrondbezitter

De VCB wijst er ook op dat volgens de cijfers van de Vlaamse overheid de grootgrondbezitters (eigenaars van 10 percelen en meer) in zeer belangrijke mate de overheden zélf zijn. Het zijn juist deze goed aan elkaar gesloten percelen, die zelfs indien ze achtergelegen gronden zijn, op een rendabele wijze kunnen worden ontsloten. Van alle onbebouwde percelen is de meerderheid inderdaad in handen van privébezitters. Maar in het overgrote deel van de gevallen gaat het om gezinnen die één of enkele percelen bezitten. De professionele grondbezitters controleren een veel kleiner deel van de voorraad.

De Vlaamse Confederatie Bouw ziet een gecombineerde strategie als de enige oplossing voor Vlaanderen:

Strategie

  1. het versterken van de stads –en dorpskernontwikkelingen door grootschalige stadsontwikkelingsprojecten. Dat zal een betere ruimtelijke ordening creëren, met functievermenging.
  2. het activeren van de grotere eenheden grond die voor een groot deel in overheidshanden zijn.

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/vcb-nuanceert-cijfers-beschikbare-bouwgronden/