livios logo

Verlaagde schenkingsrechten bouwgrond verlengd tot eind 2011

Foto Livios
  

Foto Vlaco Compost
  

Zopas heeft de Vlaamse regering beslist om het systeem van verlaagde schenkingsrechten voor bouwgronden nog tot 31 december 2011 te verlengen. Dat heeft minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) meegedeeld in de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting. Vorige week werd nog aangenomen dat deze tijdelijke maatregel niet zou verlengd worden.

De Vlaamse regering besliste in 2002 om een gunsttarief voor schenkingen in te voeren. Doel was om meer ongebruikte kavels in omloop te brengen. Tot eind 2011 geldt er een gunsttarief dat twee procent minder bedraagt dan het oorspronkelijke tarief voor schenkingen in eerste lijn (echtgenoten, kinderen, kleinkinderen, ouders). Voor schenkingen in alle andere gevallen blijft de heffing op de eerste schijf tot 150.000 euro beperkt tot 10 %.

Wie nog een lapje bouwgrond op overschot heeft en deze wil wegschenken heeft dus nog even tijd. Een notaris heeft anderhalve tot twee maanden nodig om een schenkingsakte in orde te brengen.

Voorwaarden

Uiteraard zijn er aan deze regeling ook enkele voorwaarden verbonden. Het is enkel van toepassing als de schenker en begunstige fiscaal in Vlaanderen wonen. De ligging van de grond is hierbij van geen tel. Ook de standplaats van de notaris is niet relevant. Daarnaast moet grond stedenbouwkundig bestemd zijn voor woningbouw.
Helemaal niet onbelangrijk is dat er binnen de drie jaar na de schenking een volledig dossier moet ingediend zijn voor een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een woning. Weliswaar is er geen verplichting om de plannen tot uitvoering te brengen.

De tarieven

Schenkingen in rechte lijn

 

Schijven 
 • 0,01 tot 12.500 euro
 • 12.500 tot 25.000
 • 25.000 tot 50.000
 • 50.000 tot 100.000
 • 100.000 tot 150.000
 • 150.000 tot 200.000
 • 200.000 tot 250.000
 • 250.000 tot 500.000
 • + 500.000
 • 1 %
 • 2 %
 • 3 %
 • 5 %
 • 8 %
 • 14 %
 • 18 %
 • 24 %
 • 30 %

Zoals het er nu naar uit ziet, komt er op alle schijven tot 150.000 euro 2 % bij vanaf 1 januari. Voor de schijven boven de 150.000 euro verandert er niets.

Schenkingen tussen andere personen

 Tussen broers en zussenTussen ooms of tantes en neven of nichtenTussen alle andere personen
0,01 tot 150.000 euro 10 % 10 % 10 %
150.000 tot 175.000 50 % 55 % 65 %
+ 175.000 65 % 70 % 80 %

Bron: www.notaris.be

Ter vergelijking geven we de tabel nog weer die aangeeft hoeveel successierechten je moet betalen wanneer je een bouwgrond zou erven.

SchijvenRechte lijn tussen echtgenoten en samenwonenden
0,01 - 50.000 euro 3 %
50.000,01 - 250.000 9 %
+ 250.000 27 %

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/verlaagde-schenkingsrechten-bouwgrond-verlengd-tot-eind-2011/