livios logo

Vlaamse bouwgrondprijs stijgt opnieuw met 10%

De Vlaamse bouwgrondprijzen blijken nog niet gestabiliseerd. Op dit moment zijn de cijfers voor het eerste halfjaar van 2000 bekend en de evolutie is opnieuw zorgwekkend. Dit heeft duidelijk negatieve gevolgen voor de Vlaamse nieuwbouwsector.

Figuur 1: Evolutie algemeen gemiddelde bouwgrondprijs,‘90-‘00*

Foto NIS
  

Voor het jaar 2000 ziet het ernaar uit dat het aantal vergunningen voor nieuwe eengezinswoningen in Vlaanderen opnieuw zal dalen. Vlaamse kandidaat-bouwers zullen zich dus noodgedwongen moeten richten tot de renovatiemarkt. Vandaar dat het aantal vergunningen voor woningbouwrenovaties in Vlaanderen blijft stijgen, veel sterker dan bij voorbeeld in Wallonië. In het Waals gewest ligt de bouwgrondprijs trouwens veel lager dan in Vlaanderen. Dit heeft tot gevolg dat de Waalse markt voor nieuwe eengezinswoningen nu beter presteert dan vijf jaar geleden terwijl diezelfde markt er in Vlaanderen sterk op achteruit is gegaan. Ten gevolge van de almaar grotere discrepantie in de bouwgrondprijzen tussen Vlaanderen en Wallonië gaan ook de bouwmarkten in beide regio’s steeds duidelijkere verschillen vertonen.

Figuur 2: %-evolutie van de bouwgrondprijs, ‘99-’00*

Foto Stadim, eigen berekeningen
  

In vergelijking met vorig jaar is de bouwgrondprijs in Vlaanderen (op 6 maanden tijd) opnieuw gestegen met maar liefst 9,3 %. Een aantal arrondissementen (Diksmuide, Tielt, Oudenaarde en Sint-Niklaas) kenden zelfs een stijging van de bouwgrondprijs met meer dan 20% (zie figuur 2). In Wallonië bedroeg de stijging amper 2,8 %. Ook het niveau van de bouwgrondprijs toont een enorm verschil.

Figuur 1 toont duidelijk aan dat de kloof tussen Vlaanderen en Wallonië steeds groter wordt, waardoor de verleiding om net over de taalgrens te bouwen evenredig verhoogt. Deze evolutie blijkt intussen reeds uit het aantal verleende bouwvergunningen in Vlaanderen en Wallonië.

Figuur 3: Evolutie aantal eengezinswoningen, ‘95-‘00*

Foto NIS
  

Uit de gezamenlijke statistische gegevens voor gans België blijkt dat de markt voor nieuwe woningen in België reeds een aantal jaren een aanzienlijke inzinking doormaakt. Deze achteruitgang is volledig aan de evolutie op de Vlaamse bouwmarkt toe te schrijven.

In Vlaanderen werden in 2000 bijna 15% minder eengezinswoningen gebouwd dan in 1995. In Wallonië daarentegen steeg de nieuwbouw van eengezinswoningen in dezelfde periode met meer dan 15%.

Figuur 4: Evolutie van de Q-75 bouwgrondprijs, ‘95-‘00*

Foto Stadim, eigen berekeningen
  

Om een meer realistische benadering te bekomen, opteert de VCB om in haar analyses gebruik te maken van de Q-75 bouwgrond (d.i. de 75ste bouwgrond op 100 bouwgronden, gerangschikt van goedkoop naar duur). Het is duidelijk dat op deze manier nog 25% bouwgronden verkocht worden tegen een nog hogere prijs. Op basis van deze cijfers werd een analyse uitgevoerd per arrondissement. Ook hier werden enorme prijsverhogingen vastgesteld. Voor het eerste halfjaar van 2000 bedroeg de gewogen Q-75 bouwgrondprijs in Vlaanderen ongeveer 3.550,- frank/m?; voor Wallonië schommelde deze prijs rond 1.200,- frank/m².

Uit bovenstaande figuur is te zien dat momenteel de hoogste bouwgrondprijs wordt betaald in Antwerpen, Halle-Vilvoorde, Brugge en Sint-Niklaas (Veurne werd overschat). De arrondissementen Diksmuide en Ieper kennen vooralsnog de laagste bouwgrondprijzen, evenals de arrondissementen Hasselt, Maaseik, Tongeren.

Figuur 5: %-evolutie van de bouwgrondprijs, ‘95-’00*

Foto Stadim, eigen berekeningen
  

In de Limburgse arrondissementen is de laatste jaren wel een enorme inhaalbeweging tot stand gekomen. In figuur 5 komt duidelijk tot uiting in welke arrondissementen de bouwgrondprijs gedurende de laatste vijf het meest is gestegen.

De arrondissementen met de licht gearceerde balken bevinden zich allemaal boven de gemiddelde Vlaamse prijsstijging van ca. 65%. Maaseik is de absolute koploper, gevolgd door Leuven. In beide arrondissementen is de bouwgrondprijs op vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. Daarnaast kenden de andere Limburgse arrondissementen, evenals nog een aantal andere bijna een verdubbeling van de bouwgrondprijs. Uit de cijfers blijkt zeer duidelijk dat de Noorderkempen (Turnhout) en Limburg zeer sterke prijsstijgingen hebben gekend, terwijl de grondprijzen in verschillende arrondissementen vlakbij de taalgrens (Veurne, Diksmuide, Kortrijk, Ieper, Oudenaarde) slechts matig zijn gestegen. De evolutie in de Noorderkempen kan worden verklaard door de invasie van Nederlanders en de matige groei in de arrondissementen vlakbij de taalgrens door de lage bouwgrondprijzen in Wallonië.

De Vlaamse bouwer die met een beperkt budget zijn droom wil realiseren heeft echter een aantal alternatieven waardoor hij de meerkost van de bouwgrond deels kan ontwijken: zo wordt er steeds meer gebouwd op kleinere percelen; de woningen worden compacter getekend, waardoor de beperkte ruimte beter wordt benut; eveneens worden minder viergevelwoningen gebouwd.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/vlaamse-bouwgrondprijs-stijgt-opnieuw-met-10/